پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری امنیت

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

معماری امنیت، مسئله پیاده سازی های امنیتی غیرمستقیم و ناکارآمد را مطرح می کند که منجر به سازش با داده ها یا شکست سیستم یا کسب و کار می شود. طراحی یک فریمورک امنیتی یکپارچه و انعطاف پذیر، هدف این دوره در معماری امنیتی است. در این دوره با برنامه ریزی استراتژیک، توانایی طراحی یک فریمورک امنیتی سازمانی، ایمن سازی معماری های مختلف سیستم و شبکه، نحوه طراحی و بررسی یک مدل امنیتی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بررسی دوره
 • طراحی معماری
 • معماری های رایج قسمت 1
 • معماری های رایج قسمت 2
 • معماری ابر قسمت اول
 • معماری ابر قسمت دوم
 • جداسازی و حافظه قسمت اول
 • جداسازی و حافظه قسمت دوم
 • آیتم های معماری
 • فریمورک های کنترل امنیت قسمت 1
 • فریمورک های کنترل امنیت قسمت 2
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Security Architecture Publisher:Pluralsight Author:Kevin Henry Duration:1h 27m Level:Intermediate

The lack of Security Architects is a primary cause of IT system compromise and project failure. In this course, you will learn the concepts of security architecture thereby increasing your ability to contribute to project planning and success.
Security architecture addresses the problem of disjointed and ineffective security implementations that lead to compromise of data or system or business failure. The design of an integrated and resilient security framework is the goal of this course on Security Architecture. In this course, Security Architecture, you will learn the value of strategic planning and gain the ability to design an enterprise-wide security framework. First, you will learn to secure various network and system architectures. Next, you will discover security frameworks. Finally, you will explore how to design and review a security model. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of security architecture needed to design and deploy and enterprise-wide security solution.
Course Overview
1m 17s
Course Overview
1m 17s
Architecture Design
52m 13s
Architecture Design
7m 50s
Common Architectures Part One
4m 44s
Common Architectures Part Two
6m 3s
Cloud Architecture Part One
10m 10s
Cloud Architecture Part Two
6m 56s
Isolation and Memory Part One
8m 25s
Isolation and Memory Part Two
8m 1s
Architecture Items
33m 40s
Architecture Items Part One
8m 50s
Architecture Items Part Two
7m 35s
Security Control Frameworks Part One
11m 9s
Security Control Frameworks Part Two
6m 4s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 58.0MB Pluralsight Security Architecture_git.ir.rar