امنیت ارتباطات و داده یکی از مهم ترین عناوین در توسعه می باشد. در این دوره با متدهای رایج محافظت از داده و ارتباطات آشنا می شوید.

سرفصل:

 • امنیت یعنی اولویت قرار دادن کاربران
 • مدیریت و ارزیابی ریسک
 • هش کردن
 • رمز نگاری
 • نگرانی های امنیتی
 • راه حل ها
 • ذخیره رمزهای عبور
 • داده حساس
 • سرویس ها
 • ارتباطات
 • کنترل دسترسی
 • مراحل بعدی
 • اهداف
 • آشنایی با امنیت داده