پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی یادگیری ماشینی

دسته بندی ها: یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، هوش مصنوعی ، آموزش های TreeHouse

یادگیری ماشینی شامل بسیاری از ایده های مختلف، زبان های برنامه نویسی، فریمورک ها و رویکردهای مربوط به موضوع می شود، بنابراین تعریف اصطلاح "یادگیری ماشینی" در یک یا دو جمله دشوار است. اما اساسا، یادگیری ماشینی، دادن توانایی کامپيوتر برای نوشتن قوانین خود و کسب اطلاعات در مورد چیزهای جدید است. در این دوره با مفاهیم اساسی در یادگیری ماشینی، یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت، فریمورک های یادگیری ماشینی، یادگیری ماشین با استفاده از پایتون و scikit-learn و معرفی یادگیری ماشینی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • یادگیری ماشینی چیست؟
 • یادگیری تحت نظارت و بدون نظارت
 • فریمورک های یادگیری ماشینی
 • معرفی یادگیری ماشینی
 • واژگان یادگیری ماشینی
 • نمونه ها و ویژگی ها
 • برچسب ها و طبقه بندی ها
 • نوشتن Classifier
 • نصب scikit-learn با Anaconda
 • بارگیری یک مجموعه داده
 • پیش بینی ها با Classifier
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Machine Learning Basics Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Nick Pettit Level:Beginner

Machine learning encompasses many different ideas, programming languages, frameworks, and approaches to the subject, so the term
About this Course
Machine learning encompasses many different ideas, programming languages, frameworks, and approaches to the subject, so the term "machine learning" is difficult to define in just a sentence or two. But essentially, machine learning is giving a computer the ability to write its own rules and learn about new things, on its own.
In this course, we'll explore some of the big ideas, and toward the end, we'll even write a little bit of code in Python that can make some intelligent predictions.
What you'll learn
Fundamental concepts in machine learning
Supervised versus Unsupervised learning
Machine learning frameworks
Machine learning using Python and scikit-learnIntroduction to Machine Learning
Machine learning actually is not as difficult as you might believe, and its applications are far reaching. You might be surprised where machine learning could show up in your life, and how it might be useful to you both now and in the coming years.
4 steps
What is Machine Learning?
5:06
Supervised and Unsupervised Learning
8:03
Machine Learning Frameworks
4:01
Introduction to Machine Learning
5 questions
Machine Learning Vocabulary
Machine learning is a huge topic with many new vocabulary terms. In order to learn more, we should formally define some of these new terms first.
3 steps
Examples and Features
3:02
Labels and Classifiers
2:39
Machine Learning Vocabulary
5 questions
Writing a Classifier
We're going to use a Python library called scikit-learn, which includes lots of well designed tools for performing common machine learning tasks. We're going to install scikit-learn and its dependencies using Anaconda, which is a Python-based platform focused on data science and machine learning.
5 steps
Installing scikit-learn using Anaconda
6:07
Loading a Dataset
6:59
Making Predictions with a Classifier
7:18
Machine Learning Review
2:01
Writing a Classifier
5 questions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 160.0MB TeamTreeHouse Machine Learning Basics Course_git.ir.rar