در این دوره با برنامه نویسی پایتون، انجام پردازش متن، اعمال مفاهیم یادگیری ماشینی و غیره آشنا می شوید. با استفاده از پایتون IDE (محیط توسعه یکپارچه) به نام iPython، ساختارهای زبان تابعی، گزارش خودکار، website scraping و پردازش زبان طبیعی را فرا بگیرید. همچنین استفاده از پایتون و نحوه استفاده از آن در یادگیری ماشین و هوش مصنوعی را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی
 • کدنویسی مانند آشپزی است
 • متغیرها مانند کانتینرها هستند
 • لیست
 • دیکشنری ها و If-Else
 • Loops
 • تولید خودکار Spreadsheets – دانلود و Unzip
 • تولید خودکار Spreadsheets – باز کردن فایل های CSV
 • تولید خودکار Spreadsheets با XLSXwriter
 • توابع
 • Recursion
 • چیزهایی که می توانید با پایگاه داده ها انجام دهید
 • SQLite
 • ساخت یک پایگاه داده جنبش های سهام
 • اشیاء
 • پردازش زبان طبیعی با NLTK
 • یادگیری ماشینی و پیتون