در این آموزش تصویری با ویژگی های جدید ASP.NET 5 آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه راه اندازی ASP.NET 5
 • نحوه تغییرات در معماری
 • ساخت معماری جدید
 • آناتومی پروژه DNX
 • آشنایی با پلتفرم های انعطاف پذیر
 • آموزش MVC 6
 • بررسی ویژگی های جدید ASP.NET 5
 • نحوه برچسب گذاری صفحات
 • کار با IoC و DI
 • کار با ابزارها
 • توسعه وب سایت
 • معرفی dependency injection
 • و…

عنوان دوره: TutsPlus Whats New in ASP.NET 5
مدت زمان: 1 ساعت
نویسنده: Jeremy McPeak


توضیحات:

TutsPlus Whats New in ASP.NET 5

Jeremy McPeak
1 hour

ASP.NET is almost 15 years old and it has evolved to become a flexible and extremely powerful platform. But 15 years is a long time, especially in the world of web technology. Web development has drastically changed over the last 15 years and the folks at Microsoft knew it was time to change ASP.NET.
In this course, Envato Tuts+ instructor Jeremy McPeak will walk you through the major changes to ASP.NET in version 5. Along the way, you'll see how these changes will affect your project and how the new features can make your life as a developer easier. You'll also get a first look at the new Tag Helpers, inversion of control and dependency injection features, with practical examples.

1. Introduction 1 lesson
01:32
1.1 Introduction
01:32
2. Architectural Changes 4 lessons
32:42
2.1 What You Need
09:23
2.2 New Architecture
07:35
2.3 Anatomy of a DNX Project
08:08
2.4 MVC 6
07:36
3. New Features 3 lessons
27:15
3.1 Tag Helpers
10:56
3.2 IoC and DI
08:42
3.3 Front-End Tooling
07:37
4. Conclusion 1 lesson
00:47
4.1 Conclusion
00:47