در این دوره با ایجاد وب سایت با #ASP.NET C و مبانی #ASP.NET C آشنا می شوید.

سرفصل ها:

 • مقدمه درس
 • مقدمه
 • مفاهیم وب (زمینه نظری)
 • مفاهیم توسعه وب سایت
 • مفاهیم پایه وب
 • ASP.NET چیست؟
 • ASP.NET چیست؟
 • شروع مایکروسافت ویژوال استودیو
 • مایکروسافت ویژوال استودیو
 • مایکروسافت ویژوال استودیو چیست؟
 •  دانلود لینک استودیو ویژوال
 • ویژوال استودیو لینک دانلود
 • سلام وب سایت جهانی
 • سلام جهان وب سایت با استفاده از مایکروسافت ویژوال استودیو
 •  کنترل های استاندارد مایکروسافت ویژوال استودیو
 • دکمه کنترل
 • کنترل برچسب
 • کنترل TextBox
 • کنترل Checkbox
 • کنترل DropDownList
 • کنترل RadioButton
 • Hyperlink و دکمه لینک
 • کنترل آپلود فایل
 • پیش نمایش
 • کنترل اعتبار ASP.NET
 • Validator  فیلد مورد نیاز
 • محدوده Validator
 • مقایسه Validator
 • Validator عبارات منظم
 • خلاصه Validator
 • کنترل های استاندارد و نمونه های اعتبار سنجی
 • مثال جامع – کنترل های استاندارد و اعتبار سنجی
 • مدیریت State با Session
 • ASP.NET Session
 • ASP.NET Session و  صفحات ورود – قسمت 1
 • مدیریت State – قسمت 2
 • صفحات ASP.NET
 • کنترل های داده
 • اتصال پایگاه داده به ویژوال استودیو
 • کنترل GridView
 • تکنیک های مشاهده شبکه پیشرفته
 • پروژه پیشرفته بزرگ – سیستم سازمانی وب ورود داده
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد پایگاه داده و جداول
 • ساختار ویژوال استودیو
 • ساختار وب سایت در ویژوال استودیو
 • ASP.NET بوت استرپ
 •  استفاده از Bootstrap برای طراحی Front-End
 • فایل دسترسی به داده ASP.NET
 • دسترسی به داده ها و دسترسی به داده های صفحه
 • صفحه ورود به سیستم
 • ایجاد صفحه ورود برای Admins – قسمت 1
 • ایجاد صفحه ورود برای Admins – قسمت 2
 • افزودن صفحه کاربر
 • ایجاد صفحه افزودن کاربران برای مدیران – قسمت 1
 • ایجاد صفحه افزودن کاربران برای مدیران – قسمت 2
 • ایجاد صفحه افزودن کاربران برای مدیران – قسمت 3
 • ایجاد صفحه افزودن کاربران برای مدیران – قسمت 4
 • 2 بخش دیگر