تبلیغات

آموزش توسعه Bulk Image Compressor در VB.NET

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش VB.NET

در این دوره، نحوه ی ایجاد کمپرسور Bulk Image در VB.NET را یاد می گیرید. همچنین این دوره همه ی نکاتی که برای ایجاد اپلیکیشن نیاز دارید مانند طراحی رابط، اجرای کد ها، وارد کردن استثنا های اپلیکیشن خود، نحوه محافظت از کد منبع خود را پوشش می دهد تا هیچ شخصی نتواند نسخه ای دیگر از اپلیکیشن شما را تولید کند. در آخر با ایجاد نصب کننده برای برنامه با استفاده از نصب inno آشنا می شوید.

سرفصل ها:

 • معرفی دوره
 • مقدمه
 • طراحی رابط
 • تعریف رابط
 • دکمه های منو ی اصلی
 • ایجاد List view
 • افزودن status bar
 • افزودن Options Form
 • تست UI
 • اجرای کد
 • اعلام متغیرها و خواص
 • متد: افزودن  فایل ها
 • متد:افزودن  فایل ها از پوشه بالای سطح
 • متد: افزودن  فایل ها با پوشه های سطح پایین
 • حذف فایل های انتخاب شده
 • پاک کردن تمام فایل ها
 • توضیح متد فشرده سازی عکس
 • مشکل / راه حل Cross thread
 • گزینه ها کد فرم و تست
 • استثنائات را به فایل متنی وارد کنید
 • تست و استقرار
 • حفاظت از کد منبع
 • ایجاد برنامه کاربردی
 • تست نهایی برنامه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing Bulk Image Compressor in VB.NET Publisher:Udemy Author:Hassan Aboul hassan Duration:01:03:02

Boost your programming skills
In this course you will learn how to create a full bulk image compressor in .NET , you will learn everything you need to create the application starting with designing the interface , then implementing the code , also you will learn how to log exceptions of your application and how to protect your source code from reverse engineering and signing assemblies to prevent any body from producing altered version of your application , then we will go into creating the installer for the application using inno setup.

Course Intro
1 Lecture
01:17
Course Intro
Preview
01:17

Designing the Interface
6 Lectures
18:04
In this lecture i will describe the image compressor and test the compression operation
Explaining The Interface
Preview
04:27
In this lecture i will create the main menu buttons
Main Menu Buttons
Preview
04:00
In this lecture i will create the listview that will hold the image files and monitor them in the application
Creating the List view
03:35
In this lecture i will add the status bar that will hold the total files count, the processes files , and the remaining files while the operation is running
Adding the status bar
Preview
01:53
In this lecture i will add the options form that will allow the user to select the target path and the compression quality
Adding the Options Form
02:49
In this lecture i will test the GUI that i developed in this section.
Finishing and testing The UI
01:20

Implementing the Code
10 Lectures
35:50
In this lecture i will create and explain the variables that will be used by the application
Declaring Variables and properties
01:48
In this lecture i will create the method that will allow the user to add files by selection from the open file dialog
Method : Add Files
05:47
In this lecture i will create the method that will allow the user to add files from a certain directory but only from the top level.
Method : Add Files From Top level Folder
03:27
In this lecture i will create the method that will allow the user to add files from a certain directory with subdirectories.
Method : Add Files with Sub Level Folders
Preview
04:46
In this lecture i will write the code that will allow the user to remove selected files from the view of the application
Remove Selected Files
01:48
In this lecture i will write the code that will allow the user to remove all files from the view of the application
Clear All Files
00:58
In this lecture  i will explain and implement the compression method that will be used to compress images.
Compress Image Method Explained
07:13
In this lecture i will explain the background worker UI cross thread problem and implement  the invoke method to solve the problem
Cross thread Problem / Solution
05:25
In this lecture i will write the code of the options form
Options Form code and test
02:03
In this lecture i will write a method that will log application exceptions to a text file
log exceptions to text file
02:35

Test And Deployment
3 Lectures
07:51
In this lecture i will show you how to protect your source code with both signing assembly and code obfuscation.
Protecting Source code
Preview
03:21
In this lecture i will create the installer of the application using inno setup.
Creating application installer
02:45
In this lecture i will install the application and go into the final test of the application.
Final Testing of the application
01:45

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 170.0MB Udemy Developing Bulk Image Compressor in VB.NET Udemy_git.ir.rar