در این دوره، نحوه ی ایجاد کمپرسور Bulk Image در VB.NET را یاد می گیرید. همچنین این دوره همه ی نکاتی که برای ایجاد اپلیکیشن نیاز دارید مانند طراحی رابط، اجرای کد ها، وارد کردن استثنا های اپلیکیشن خود، نحوه محافظت از کد منبع خود را پوشش می دهد تا هیچ شخصی نتواند نسخه ای دیگر از اپلیکیشن شما را تولید کند. در آخر با ایجاد نصب کننده برای برنامه با استفاده از نصب inno آشنا می شوید.

سرفصل ها:

 • معرفی دوره
 • مقدمه
 • طراحی رابط
 • تعریف رابط
 • دکمه های منو ی اصلی
 • ایجاد List view
 • افزودن status bar
 • افزودن Options Form
 • تست UI
 • اجرای کد
 • اعلام متغیرها و خواص
 • متد: افزودن  فایل ها
 • متد:افزودن  فایل ها از پوشه بالای سطح
 • متد: افزودن  فایل ها با پوشه های سطح پایین
 • حذف فایل های انتخاب شده
 • پاک کردن تمام فایل ها
 • توضیح متد فشرده سازی عکس
 • مشکل / راه حل Cross thread
 • گزینه ها کد فرم و تست
 • استثنائات را به فایل متنی وارد کنید
 • تست و استقرار
 • حفاظت از کد منبع
 • ایجاد برنامه کاربردی
 • تست نهایی برنامه