این دوره برای یادگیری ایجاد اپلیکیشن هایی طراحی شده تا هر کسی صرف نظر از توانایی هایش بتواند به طور مستقل با آنها ارتباط برقرار کند. در این دوره با مبانی قابلیت دسترسی دیجیتال برای پلتفرم اندروید، معرفی و نحوه استفاده از آن، دلایل اهمیت دسترسی دیجیتال و نحوه کار با ویژگی های accessibility مانند  TalkBack و Switch Access، اصول کلیدی طراحی جهانی، نحوه پیاده سازی اصول قابلیت دسترسی و استفاده، افزودن معنا و کارایی به کنترل های کاربر، بهبود تجربه های کاربری برای سرویس های accessibility، تست اپلیکیشن اندروید برای accessibility آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • accessibility یا قابلیت دسترسی چیست؟
 • استاندازدها و راهنمایی ها
 • مخاطب شما کیست؟
 • ویژگی های accessibility در اندروید
 • استفاده از  TalkBack و Switch Access
 • طراحی اپلیکیشن
 • اصول کلیدی طراحی جهانی
 • ارتباط پیام های معنی دار خطا
 • ارائه یک سلسله مراتب روشن از اطلاعات
 • افزودن معنا و کارایی به کنترل های کاربر
 • ارائه برچسب های منحصر به فرد و معنی دار
 • بهبود تجربه های کاربری برای سرویس های accessibility
 • ایجاد و مدیریت اقدامات دسترسی سفارشی
 • تست اپلیکیشن برای accessibility
 • و غیره