پیشنهاد فرادرس

آموزش قابلیت Accessibility در اپلیکیشن اندروید

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، برنامه نویسی موبایل

این دوره برای یادگیری ایجاد اپلیکیشن هایی طراحی شده تا هر کسی صرف نظر از توانایی هایش بتواند به طور مستقل با آنها ارتباط برقرار کند. در این دوره با مبانی قابلیت دسترسی دیجیتال برای پلتفرم اندروید، معرفی و نحوه استفاده از آن، دلایل اهمیت دسترسی دیجیتال و نحوه کار با ویژگی های accessibility مانند  TalkBack و Switch Access، اصول کلیدی طراحی جهانی، نحوه پیاده سازی اصول قابلیت دسترسی و استفاده، افزودن معنا و کارایی به کنترل های کاربر، بهبود تجربه های کاربری برای سرویس های accessibility، تست اپلیکیشن اندروید برای accessibility آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • accessibility یا قابلیت دسترسی چیست؟
 • استاندازدها و راهنمایی ها
 • مخاطب شما کیست؟
 • ویژگی های accessibility در اندروید
 • استفاده از  TalkBack و Switch Access
 • طراحی اپلیکیشن
 • اصول کلیدی طراحی جهانی
 • ارتباط پیام های معنی دار خطا
 • ارائه یک سلسله مراتب روشن از اطلاعات
 • افزودن معنا و کارایی به کنترل های کاربر
 • ارائه برچسب های منحصر به فرد و معنی دار
 • بهبود تجربه های کاربری برای سرویس های accessibility
 • ایجاد و مدیریت اقدامات دسترسی سفارشی
 • تست اپلیکیشن برای accessibility
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Android App Development: Accessibility Publisher:Lynda Author:Renato Iwashima Duration:2h 56m Level:Intermediate

Learn how to create apps that everyone—regardless of their abilities—can independently interact with and enjoy. Learn the fundamentals of digital accessibility and usability for the Android platform.
Released: 5/31/2018
Learn how to create applications that everyone—regardless of their abilities—can independently interact with and enjoy. In this course, join instructor Renato Iwashima as he steps through the fundamentals of digital accessibility and usability for the Android platform. Renato provides a quick introduction to digital accessibility, explaining what it is, why it's important, and how to work with accessibility features such as TalkBack and Switch Access. He also covers the key principles of universal design and explains how to implement the fundamentals of accessibility and usability; add meaning and operability to user controls; improve the user experience for accessibility services; and test your Android app for accessibility.
Topics include:
What is accessibility?
Using TalkBack and Switch Access
Key principles of universal design
Communicating meaningful error messages
Providing a clear hierarchy of information
Adding meaning and operability to user controls
Providing unique and meaningful labels
Improving the user experience for accessibility services
Creating and handling custom accessibility actions
Testing your app for accessibility
Introduction
Welcome
59s
What you should know
58s
How to use the exercise files
2m 15s
1. Accessibility Overview
What is accessibility?
1m 49s
Standards and guidelines
4m 12s
Who is your audience?
3m 56s
Accessibility features on Android
2m 58s
Using TalkBack
6m 43s
Using Switch Access
3m 51s
2. Design and Develop Your App for Everyone
Introduction to universal design
4m 2s
Universal design examples
1m 48s
Clear hierarchy of information
2m 10s
Text and color contrast
1m 16s
Touch target size: Checkbox
3m 13s
Touch target size: Image button
3m 15s
Communicating meaningful information
2m 52s
Communicating meaningful error messages
3m 20s
Communicating meaningful toggle buttons
3m 41s
Alternatives to different actions
4m 40s
3. Implement Meaning and Operability to the User Interface
The POUR principle
1m 6s
Focus navigation
3m 25s
Update default focus navigation
3m 9s
Labels, roles, values, and states
2m 43s
Apply visual attributes to tab layout
4m 14s
Provide unique and meaningful labels
6m 37s
Labels for input controls
4m 42s
Create unique labels
7m 45s
Handle RecyclerView updates
3m 41s
Handle Single Activity layouts
6m 39s
Accessibility events
5m 10s
Accessibility live region
2m 12s
Accessibility node info
2m 14s
Custom views
1m 48s
4. Improve the User Experience for Accessibility Services
Grouping content
5m 53s
Accessibility actions overview
2m 10s
Remove extra accessibility focus
2m 39s
Create custom accessibility actions
5m 16s
Handle custom accessibility actions
5m 20s
Accessible data visualization
1m 50s
The ExploreByTouch helper: Part 1
5m 15s
The ExploreByTouch helper: Part 2
8m 47s
Using the ExploreByTouch helper
7m 43s
5. Test Your App for Accessibility
Accessibility testing overview
1m 53s
Manually testing for accessibility
3m 1s
Analysis tools for accessibility
3m 57s
Automated tests for accessibility
7m 33s
Conclusion
Next steps
1m 42s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 490.0MB Lynda Android App Development Accessibility_git.ir.rar