توجه داشته باشید که با ابزار و آموزش مناسب امکان برنامه نویسی برای هر کسی وجود دارد و Android بهترین گزینه برای این منظور است. چراکه فراگیری آن، رایگان و آسان بوده و زبان برنامه نویسی آن Kotlin، بر اساس Java، رایج ترین زبان دنیا، است.  در این دوره مربی Todd Perkins، نکاتی مهم درباره ی توسعه ی اپلیکیشن Android را به شکل تصویری توضیح می دهد که برای تمام افراد با هر پیش زمینه ای قابل درک باشد. بنابراین شما قادر خواهید بود در مدتی کوتاه یک اپلیکیشن کاربردی و متناسب با نیاز خود بسازید. در پایان ، شما درکی پایه ای از مفاهیم ساخت بلاک های زبان توسعه ی Kotlin، شامل متغیرها، متدها و جریان کنترل و همچنین ملزومات طراحی یک رابط خوب خواهید داشت و قادر به ساخت یک اپلیکیشن کامل برای دنیای واقعی مثل یک ماشین حساب کاربردی و قابل اجرا در تمام دستگاه های Android، خواهید بود.

مباحث دوره:

 • نصب Android Studio، Android SDKs و ابزار ساخت
 • کار با متغیرها
 • استفاده از متدها
 • اتصال عناصر رابط به متدها
 • کنترل جریان با دستورها، آرایه ها و حلقه های شرطی
 • طراحی کردن رابط
 • استفاده از تم ها
 • ساخت یک اپلیکیشن Android از ابتدا تا انتها

سرفصل هل:

 • مقدمه
 • آنچه قبل از مطالعه دوره باید بدانید
 • نحوه ی استفاده از فایل های تمرینی
 • اپلیکیشن تکمیل شده
 • تنظیم محیط کدنویسی شما
 • یافتن و نصب Android Studio
 • ساخت یک پروژه ی Android Studio
 • نصب Android SDKs و ابزار ساخت
 • رابط Android Studio
 • تغییر اولویت ها در Android Studio
 • استفاده از Android Emulator
 • برنامه نویسی ساخت بلوک ها: متغیرها
 • نحوه ی عملکرد برنامه نویسی
 • متغیرها
 • کار با متغیرها
 • استفاده از ویژگی ها
 • اتصال اشیاء تصویری به متغیرها
 • مقادیر Enum
 • مقدارهای ثابت و ویژگی های شخصی
 • اپلیکیشن های کاربردی متغیرها
 • چالش: ایجاد دو متغیر
 • راه حل: ایجاد دو متغیر
 • برنامه نویسی ساخت بلوک ها: متدها
 • استفاده از متدها
 • متدهای پارامتر
 • اتصال یک دکمه به یک متد
 • اپلیکیشن های کاربردی متدها
 • چالش: متد ها
 • راه حل: متد ها
 • برنامه نویسی ساخت بلوک ها: کنترل جریان
 • دستور های شرطی
 • استفاده از دستورهای شرطی
 • مقادیر Boolean
 • آرایه ها
 • استفاده از آرایه ها
 • حلقه ها
 • استفاده از حلقه ها
 • دستورهای When
 • استفاده از دستورهایWhen
 • نمونه های کاربردی دستورهای شرطی
 • چالش: ایجاد یک اپلیکیشن ماشین حساب کوچک
 • راه حل: ایجاد یک اپلیکیشن ماشین حساب کوچک
 • طراحی و آماده سازی اپلیکیشن
 • از ساخت بلوک ها تا ساخت اپلیکیشن ها
 • سفارشی کردن اشیاء UI
 • تم ها
 • طرح بندی شبکه
 • آرایش دکمه ها در طرح بندی یک شبکه
 • تکمیل رابط کاربر
 • مشاهده ی تصویری ساختار کد اپلیکیشن
 • ساخت یک اپلیکیشن کامل
 • تنظیم ویژگی ها و متدها
 • اتصال تمام عناصر بصری به کد
 • استقرار شماره های زده شده در ماشین حساب
 • ایجاد دکمه ی حذف برای پاک کردن تمام مقادیر
 • تنظیم ماشین حساب برای جمع و تفریق
 • نمایش کل زمانی که دکمه مساوی زده شده
 • فرمت کردن شماره ها
 • چالش: دکمه ضرب
 • راه حل: دکمه ضرب
 • نتیجه گیری
 • مراحل بعدی