با این دوره مهارت های فریمورک سلنیوم خود را بهبود بخشید. در این دوره با مفاهیم اولیه سلنیوم، WebDriver، مکانیک locators پیشرفته و تعامل با کامپوننت ها، غلبه بر مسائل هم زمانی رایج و گردش کار و ادغام آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی سلنیوم
 • استفاده از درایورهای مرورگر و WebDriver
 • بررسی عناصر
 • اجرای دستورات جاوا اسکریپت
 • انتخاب locators
 • ترکیب چندین ویژگی CSS
 • استفاده از کامپوننت های رایج
 • Implicit and explicit waits
 • خودکارسازی گردش کار
 • تست رفتارها
 • ستفاده از اشیاء صفحه
 • اتصال به GitHub
 • اجرا بر روی شبکه
 • استفاده از ابزارهای تست مبتنی بر ابر
 • و غیره