• آموزش شروع کار با GNS3

آموزش شروع کار با GNS3

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش مهندسی داده Google Cloud Platform

آموزش مهندسی داده Google Cloud Platform

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش CCNA Data Center

آموزش CCNA Data Center

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش گواهینامه CCNA Voice – نسخه 8.0

آموزش گواهینامه CCNA Voice – نسخه 8.0

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • دوره Palo Alto Networks Firewall

دوره Palo Alto Networks Firewall

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش مبانی ++C – نسخه C++17

آموزش مبانی ++C – نسخه C++17

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش ادغام و استفاده از SolarWinds Network Performance Monitor با GNS3

آموزش ادغام و استفاده از SolarWinds Network Performance Monitor با GNS3

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آشنایی با VMware VSphere 6.0

آشنایی با VMware VSphere 6.0

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش بازی سازی با Cocos2d-x v3 JavaScript

آموزش بازی سازی با Cocos2d-x v3 JavaScript

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ICO، Exchanges، Wallets و Coins در ارز دیجیتال

آموزش ICO، Exchanges، Wallets و Coins در ارز دیجیتال

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش خرید، فروش و تجارت با ارزهای دیجیتال

آموزش خرید، فروش و تجارت با ارزهای دیجیتال

شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش ایجاد اپلیکیشن های Ethereum و Blockchain با Solidity

آموزش ایجاد اپلیکیشن های Ethereum و Blockchain با Solidity

جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش آزمون گواهینامه Application Centric Infrastructure (ACI) D.C. v2

آموزش آزمون گواهینامه Application Centric Infrastructure (ACI) D.C. v2

جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش تولید افزودنی –  بهینه سازی چاپ های 3D

آموزش تولید افزودنی –  بهینه سازی چاپ های 3D

جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش افزایش عملکرد و کار سریعتر در After Effects Guru

آموزش افزایش عملکرد و کار سریعتر در After Effects Guru

جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش اصولی Ableton Live 10

آموزش اصولی Ableton Live 10

جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش همکاری تجاری در محل کار مدرن

آموزش همکاری تجاری در محل کار مدرن

جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن با Ember

آموزش توسعه اپلیکیشن با Ember

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش استفاده از جی کوئری و Ajax 

آموزش استفاده از جی کوئری و Ajax 

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش گواهینامه AWS Certified Big Data Specialty

آموزش گواهینامه AWS Certified Big Data Specialty

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Google Cloud Platform برای متخصصان AWS 

آموزش Google Cloud Platform برای متخصصان AWS 

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰