پیشنهاد فرادرس

آموزش شروع کار با توسعه اندروید

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Packtpub ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش اندروید استودیو (Android Studio)

به دوره ی نکات و ترفندهای Android Studio خوش آمدید. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا به یک برنامه نویس سریع و کارآمد با استفاده از Android Studio تبدیل شوید. در این دوره با کار سریعتر در ویرایشگر، ناوبری پروژه های خود، کار با Android Studio، توسعه اندروید با ویژگی های Kotlin و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • شروع کار
  • نگاهی به Kotlin
  • JDK و Android Studio برای مک نصب کنید
  • JDK و Android Studio برای ویندوز نصب کنید
  • Android Emulator
  • اولین اپلیکیشن
  • DinnerDecider
  • اجرا بر روی یک دستگاه واقعی!
  • بر روی یک دستگاه واقعی در ویندوز اجرا کنید!
  • ترفندها و نکات Android Studio
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Getting started with Android development [Video] Publisher:Packtpub Author:Devslopes by Mark Price Duration:2 hours 21 minutes

Learn Android Studio from top to bottom and become a better Android developer
Welcome to the Android Studio Tricks and Tips course. This course will help you become a faster and more proficient developer using Android Studio.
You’ll learn everything from working faster in the editor, navigating your projects more effectively and searching through directories and files faster. By the end of this course, you’ll be a faster Android developer with Android Studio.
The code bundle for this video course is available at https://github.com/PacktPublishing/Getting-started-with-Android-development
Style and Approach
Learn how to make Android development much faster using a variety of Kotlin features, from basics to advanced, to write better quality code.
Released: Friday, October 26, 2018
Getting started
First look at Kotlin
Install JDK and Android Studio for Mac
Install JDK and Android Studio for Windows
Android Emulator
Your First App!
DinnerDecider Part 1
DinnerDecider Part 2
DinnerDecider Part 3
Run on a real device!
Run on a real device from Windows!
Android Studio Tricks & Tips
Android Studio Tricks and Tips 1
Android Studio Tricks and Tips 2
Android Studio Tricks and Tips 3

پیشنهاد فرادرس