به دوره ی نکات و ترفندهای Android Studio خوش آمدید. این دوره به شما کمک خواهد کرد تا به یک برنامه نویس سریع و کارآمد با استفاده از Android Studio تبدیل شوید. در این دوره با کار سریعتر در ویرایشگر، ناوبری پروژه های خود، کار با Android Studio، توسعه اندروید با ویژگی های Kotlin و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • شروع کار
  • نگاهی به Kotlin
  • JDK و Android Studio برای مک نصب کنید
  • JDK و Android Studio برای ویندوز نصب کنید
  • Android Emulator
  • اولین اپلیکیشن
  • DinnerDecider
  • اجرا بر روی یک دستگاه واقعی!
  • بر روی یک دستگاه واقعی در ویندوز اجرا کنید!
  • ترفندها و نکات Android Studio