پیشنهاد فرادرس

آموزش Threads و سرویس ها در اندروید

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش های TreeHouse ، برنامه نویسی موبایل

در این دوره با سرویس ها در اندروید که می تواند عملیات طولانی مدت در پس زمینه مانند دانلود یک فایل بزرگ و یا پخش موسیقی را انجام دهد، Threads در Android و غیره آشنا می شوید. هر قطعه ای از کد در اندروید در داخل یک Thread اجرا می شود.

سرفصل:

 • Threads در Android
 • Threads و Runnables
 • ایجاد Thread
 • گسترش Thread Class
 • Handlers و Loopers و پیغام ها
 • آپگرید Thread
 • مشکل با Threads
 • معرفی سرویس ها
 • سرویس ها Threads نیستند
 • توقف سرویس ها
 • ایجاد سرویس ها
 • شروع مجدد سرویس
 • IntentServices
 • چرخه عمر سرویس
 • آماده سازی برای اتصال
 • ایجاد سرویس
 • استفاده از Bound Service
 • فرآیندها
 • استفاده از Separate Process
 • Messengers و Handlers - سرویس
 • Messengers و Handlers - فعالیت
 • Foreground Services
Threads and Services Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Ben Deitch Level:Intermediate

Learn about Services in Android, which can perform long-running operations in the background like downloading a large file or playing music. We'll explore both of these in a simple music player app!
About this Course
Learn about Services in Android, which can perform long-running operations in the background like downloading a large file or playing music. We'll explore both of these in a simple music player app!Threads in Android
Every piece of code in Android runs inside a Thread. In this stage we'll learn all about Threads and the supporting cast that makes them work.
10 steps
Threads in Android
7:46
Threads and Runnables
4:54
Creating a Thread
1 objective
Extending the Thread Class
6:10
Extending Thread
1 objective
Handlers and Loopers and Messages! O my!
4:15
Thread and Friends
5 questions
Upgrading Our Thread
8:06
Handle it!
3 objectives
The Problem with Threads
1:58
Introducing Services
In this stage we'll introduce Services and start using a Service in our app. We'll start with the basics, but at the end of this stage we'll be doing all our app's downloading in a Service!
9 steps
Service Basics
7:25
Service Basics
5 questions
Services Are Not Threads
7:39
Stopping Services
7:18
Creating a Service
3 objectives
Handling Being Killed
3:13
Restarting a Service
3 questions
IntentServices
5:40
IntentServices
1 question
Bound Services
In this stage we'll move on from started Services and start learning about bound Services. At the end of this stage our app will be able to play and pause music that's running in a bound Service!
9 steps
Creating the Service
6:11
Service Lifecycle
5 questions
Prepare for Binding
6:00
Binding Initiated
7:40
Binding to a Service
2 objectives
Making First Contact
8:31
Using a Bound Service
4 objectives
Bound and Started
7:08
Bound Services
3 questions
But Wait There's More!
In this stage we'll learn about Processes and foreground Services. At the end of this stage our music Service will be running in the foreground on a separate Process than our Activity!
10 steps
Processes
4:30
Proccesses
5 questions
Using a Separate Process
6:24
Separate Processes
5 questions
Messengers and Handlers: Service
5:32
Messengers and Handlers: Service
2 objectives
Messengers and Handlers: Activity
11:48
Messengers and Handlers: Activity
4 objectives
Foreground Services
4:21
Foreground Services
3 questions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 382.0MB TeamTreeHouse Threads and Services Course_git.ir.rar
captcha