در این دوره با MultiThreading در پایتون آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • برنامه 1 تا 24