دراین دوره آموزشی معماری Oracle E-Business Suite، سیستم فایل Oracle E-Business، سازمان دهی پایگاه داده Oracle E-Business آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی محصول موسسه آموزشی Udemy است.

لیست سرفصل های این دوره:

 • مقدمه ای بر Oracle E-Business Suite
 • پردازش همزمان سرور
 • نرم افزار Tier
 • سیستم فایل Oracle E-Business
 • اهداف ماژول
 • دایرکتوری محصولات
 • سازماندهی پایگاه داده Oracle E-Business
 • ماژول Obejectives
 • معماری چند سازمانی
 • انواع سازمان
 • روش AIM
 • کار با AIM
 • و…

عنوان دوره: Udemy Oracle EBS R12 Architecture and Multi-Org Concepts for Devel

مدت زمان: 3 ساعت

Oracle E-Business Suite Architecture, Oracle E-Business File System, Oracle E-Business Database Organization, Multi-Org
At the end of this course, you will get the knowledge of..
Oracle E-Business Suite, Concurrent Processing Server, Application Tier, Oracle E-Business Suite Technology Layer.
Also going to learn about the File System, Product Directories, Explain Schemas, the relationship between APPS Schema and Base Product Schemas, Introduce Table spaces, Oracle Applications Table space Model, Multi-Org Architecture, Basic Business Needs.
You are going to learn about types of Organizations like Business Group, Legal Entity, Operating Unit, Inventory Organization, HR Organization.
Explain how Information is Shared Across Organizations, Define Methodology, AIM Structure Framework, Processes and Phases, the most common AIM Documents.
What are the requirements?
Windows PC and Good Internet Connectivity
What am I going to get from this course?
Over 20 lectures and 2 hours of content!
In this course, you will learn about Oracle E-Business Suite Architecture
In this course, you will learn about Oracle E-Business Suite
In this course, you will learn about concurrent processing server
In this course, you will learn about Application Tier
In this course, you will learn about the Oracle E-Business Suite Technology Layer
In this course, you will learn about the Oracle E-Business File System
In this course, you will learn about The Product Directories
In this course, you will learn about Oracle E-Business Database Organization
In this course, you will learn about Getting Started with Database Organization
In this course, you will learn about Multiple Organization Architecture
In this course, you will learn about getting started with Multi-Org
In this course, you will learn about AIM Methodology
In this course, you will learn about getting started with AIM
What is the target audience?
Beginners
Fresh Graduates
Oracle Technical / Functional Consultants

Section 1: Module 1: Oracle E-Business Suite Architecture
Lecture 1:Introduction
Lecture 2:Introduction to Oracle E-Business Suite
Lecture 3:Concurrent Processing Server
Lecture 4:Application Tier
Lecture 5:The Oracle E-Business Suite Technology Layer
Lecture 6:Module Summary
Section 2: Module 2: Oracle E-Business File System
Lecture 7:Module Objectives
Lecture 8:The File System
Lecture 9:The Product Directories
Lecture 10:Module Summary
Section 3: Module 3: Oracle E-Business Database Organization
Lecture 11:Module Obejectives
Lecture 12:Getting Started with Database Organization
Lecture 13:Module Summary
Section 4: Module 4: Multiple Organization Architecture
Lecture 14:Module Objectives
Lecture 15:Getting Started with Multi-Org
Lecture 16:Types of Organizations
Lecture 17:Module Summary
Section 5: Module 5: AIM Methodology
Lecture 18:Module Objectives
Lecture 19:Getting started with AIM
Lecture 20:Module Summary

حجم فایل: 211MB