در این آموزشض تصویری با پنج گام برای دستیابی به اهداف در مدیریت پروژه آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • مدیریت پروژه چیست؟
 • نحوه تعریف پروژه
 • عناصر کلیدی در مدیریت پروژه
 • نحوه تعریف پروژه
 • نحوه شناسایی مشکلات
 • تعریف مشخصات سازمان
 • نحوه تحلیل SWOT
 • نحوه ارسال اهداف پروژه
 • نحوه برنامه ریزی پروژه
 • نحوه استفاده از نمودار Gantt
 • نحوه اجرای پروژه
 • مدیریت ریسک
 • نحوه اجتناب از خطاهای احتمالی
 • نحوه نظارت و ارزیابی پروژه
 • نحوه تست و اشکال زدایی پروژه
 • و…

عنوان دوره: Udemy Project Management Hacking: 5 Steps to achieving your goals
مدت زمان: 2 ساعت
نویسنده: Sorin Constantin, Manuela Constantin


توضیحات:

Udemy Project Management Hacking: 5 Steps to achieving your goals

Sorin Constantin, Manuela Constantin
2 Hours
All LevelsIt's a new economy, the possibilities are endless, it's the best moment in the history when you can become an entrepreneur and turn your ideeas to life. Moreover we can get even great business and profits out of doing so and also we can get funded for creating projects and implement ideas that impact the community, the enviroment or transform lives.
When it comes to which project are successfull and what ideas get funded it all comes down to good project management.
You can easly get your project to stand out in front of investors, banks, institutions or possible partners if you get it planned right. But the most important fact is that this is also the key to get your project funded.
Why do you think there are people that wonderful and amazing ideas that don't get funded and implemented and other people who have ideas that maybe won't result in the same impact into society but get funds for implementing them?
The answer it's putting together a good plan realized by using proven project management startegies. This is the secret and crucial factor of transforming your idea into a project that gets funded and implemented.
Knowing how to define your project, write your objectives, identify problems, manage human resources and risk, implementing everything and evaluating the results are all phases that you have to consider and that will get your project successfull.
If you want to know the key elements that we have looked for when writing and geting multiple projects funded in the EU by public institutions and companies than this is the right course for you.
So in this course you will learn:
What to include in your plan for your next project.
How to define your project so you are setup for success.
Which are the phases in the lifecycle of a project.
How to use a SWOT Analysis for your project.
How to define your objectives for the project.
How to use the Gantt Diagram for organizing and planning.
What to consider when writing a budget.
How to use Brainstorming for finding better solutions.
Different key approaches of risk management.
What to avoid so that your team has success.
How to implement your project by puting everything planned in practice.
How to monitor and evaluate your project.
Lifetime Access to all other updates!
New Methods and Systems introduced in the course!
FULL Support through the discussion area of the course!
So, what are you waiting for? Click the take this course button, top right now and we wil see you on the inside.
What are the requirements?
You need to have an internet connection and a computer.
What am I going to get from this course?
Define and write a fundable project
Know the phases of a project
identify a problem and the target group of the problem
Find a solution and implement it through a project
Use objective's and problem's tree as project management tools
Use project management strategies like the SWOT Analysis, Brainstorming or Gantt Diagram
Plan and implement a project
Monitor and evaluate a project's reulst and goal achievment
What is the target audience?
Anyone looking for better results in professional activity.
Anyone who wants to write a project and get funds for it.
Anywone who is involved in a project already
Anyone who is looking forward to becoming a project manager
Anyone who wants to have more success implemeing different ideas aor creating different business.

Section 1: Start your journey with project management here!
Lecture 1
Introduction to the Course.
02:45
Lecture 2
Who are your instructors?
02:41
Section 2: Module 1 - What is a project?
Lecture 3
What is a project and what key elements are involved.
20:32
Quiz 1
Which are the phases in the lifecycle of a project?
1 question
Section 3: Module 2 - Defining the Project
Lecture 4
How to create your organization's profile and identify problems
16:31
Lecture 5
The SWOT Analysis
10:43
Lecture 6
How to define and write the project's objectived and use the objective's tree.
08:08
Quiz 2
Defining the project
1 question
Section 4: Module 3 - Planing the project
Lecture 7
The phases and key elements of project planning
18:39
Lecture 8
How to use the Gantt diagram and realize a project budget
13:11
Section 5: Module 4 - Implementing the project
Lecture 9
Implementation Elements and Risk Management
13:42
Lecture 10
The Brainstorming tehnique and how to avoid obstacles
08:16
Section 6: Module 5 - Monitoring and Evaluating the Project
Lecture 11
How to monitor and evaluate the project
17:05
Section 7: BONUS - The BIG surprise for YOU!
Lecture 12
BONUS - The BIG surprise for YOU!
Article