پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی Python از مقدماتی تا پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های یودمی (Udemy)

udemy-python-programming-bundle-zero-to-hero

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی Python از مقدماتی تا پیشرفته آشنا می شوید. این دوره به معرفی ابزارها ، ماژول ها و ویژگی های آنها می پردازد. در پایان این دوره قادر به برنامه نویسی Python به صورت پیشرفته خواهید بود. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • نصب و راه اندازی پایتون
 • کار با متغیرها
 • کار با ماژول ها
 • ویژگی های پیشرفته در ماژول
 • کار با ساختار داده ها
 • ویژگی های پیشرفته توابع
 • کار با رشته ها
 • عملیات روی رشته ها
 • نحوه قالب بندی رشته ها
 • کار با حلقه ها
 • کار با بلوک ها و تورفتگی
 • کار با مقادیر منطقی
 • کار با لیست ها
 • انتزاع چیست ؟
 • کار با ساختمان داده ها
 • کار با جستجوی دودویی
 • کار با وراثت
 • کار با فضای نامی
 • کار با کلاس ها
 • روش های استاتیک و کلاس ها
 • اصول اولیه در ماژول ها
 • و...

عنوان دوره: Udemy Python Programming Bundle - Zero to Hero مدت زمان: 21 ساعت نویسنده: iCodeiLearn Academyتوضیحات:

Learn Python Programming in Easy Steps. Start from Scratch. Go from Zero Programming to be Awesome in Python.
Learn Python with iCode iLearn. This is an introduction to the Python programming. Learn how to install Python, customize and configure Python and how to terminate a program. Also learn different data types and structures used in Python. This tutorial is designed for everyone. Even the beginners do not need to have any experience in order to learn how to program with Python. Widely regarded the simplest and most versatile programming languages, Python is used for microchip testing, desktop apps, web programming, video game etc. Used by programmers, it's one of the easiest programming languages to learn. This course will enable you to create and run real world Python programs.
This course starts with installation of python, Students will be learning exception handling in Python, doctest module and unittest module and its various tools etc. It will give you an insight at standard library, built-in functions, and string and text handling. Learn expressions, objects, modules, statements. Get introduced to concepts on standard input, output, and error.
What are the requirements?
PC or Mac
python 2.x (freely available)
Internet connection
What am I going to get from this course?
Over 152 lectures and 20.5 hours of content!
Learn basic understanding of Python
Learn how to install a Python environment, and be able to identify the different data types and data structures.
Gain a solid foundation on operating system services and identify how network programming is accomplished in Python
Understand and implement basic Python code
you will be able to create automation script of your idea in python
What is the target audience?
Python developers
Students
Programmers
Web developers interested in integrating python scripts.

Section 1: Introduction - The Basics Lecture 1 Python Installation 10:06 Lecture 2 Interpreter 09:10 Lecture 3 Variable 11:14 Lecture 4 Modules 10:16 Lecture 5 Advanced features in Modules 08:30 Lecture 6 Strings Basics 08:40 Lecture 7 Strings Advanced 08:46 Section 2: Lists and Tuples Lecture 8 Data Structure 12:18 Lecture 9 Indexing 07:05 Lecture 10 Indexing Advanced 06:57 Lecture 11 Indexing_sum 05:51 Lecture 12 Slicing 09:15 Lecture 13 Longer Slicing 06:45 Lecture 14 Adding Sequences 05:27 Lecture 15 Membership 05:53 Lecture 16 Membership advanced features and functions 06:05 Lecture 17 List function 07:29 Lecture 18 List Methods 09:07 Lecture 19 Tuples 03:39 Section 3: Strings Lecture 20 Strings - Introduction 11:23 Lecture 21 Basic String Operations 06:33 Lecture 22 String Operations Continues 07:01 Lecture 23 String formatting - long version 09:12 Lecture 24 Width and Precision 11:05 Lecture 25 Find and Join Method 11:38 Lecture 26 Case Characters 08:59 Lecture 27 Strip,Split & Translate 06:36 Lecture 28 Strip, Split & Translate Continues 05:55 Section 4: Dictionaries Lecture 29 Dictionaries - Intro 11:14 Lecture 30 Dictionary Syntax 08:49 Lecture 31 Dictionary Example 06:49 Lecture 32 Dictionary Example Continued 05:47 Lecture 33 More on Dictionary Example 09:16 Lecture 34 Dictionary Methods 10:47 Lecture 35 Features of Dictionary Methods 10:33 Lecture 36 Dictionary Methods with Practicals 05:48 Lecture 37 Dictionary Methods Continues 05:24 Lecture 38 Example revisited 07:00 Section 5: Conditions, Loops and Statements Lecture 39 Print and import 10:10 Lecture 40 Assigments 07:52 Lecture 41 Blocks and Indentation 08:40 Lecture 42 Conditions and Boolean Values 07:21 Lecture 43 Conditions and Boolean Values Continued 06:49 Lecture 44 Complex conditions 09:08 Lecture 45 Case Study on Complex conditions 06:20 Lecture 46 Complex conditions Continues 05:24 Lecture 47 Assertion 05:53 Lecture 48 Loops and Iterations 10:47 Lecture 49 Iterations explained 06:42 Lecture 50 More on Iterations 07:04 Lecture 51 Pass Statement and list comprehensions 05:19 Lecture 52 List comprehensions Continues 05:15 Lecture 53 Deleting Values 03:17 Section 6: Abstraction-I Lecture 54 What is Abstraction 09:00 Lecture 55 Creating Function 08:56 Lecture 56 Functions and Parameters 08:55 Lecture 57 Data Structure problem-1 07:32 Lecture 58 Data Structure problem - 2 10:08 Lecture 59 Reversing the Process 06:23 Lecture 60 Reversing Features 06:39 Lecture 61 Reversing the Proces continued 07:19 Lecture 62 Scopes and Nested scopes 09:07 Lecture 63 Recursion- Factorial 06:33 Lecture 64 Recursion- Factorial Continues 05:58 Lecture 65 Recursion- Power and Binary Search 07:58 Lecture 66 Recursion- Power and Binary Search Continues 06:57 Lecture 67 Mapping and Filtering 11:07 Section 7: Abstraction - II Lecture 68 Polymorphism 07:53 Lecture 69 Polymorphism Continues 07:56 Lecture 70 Encapsulation 08:48 Lecture 71 Encapsulation Continued 07:16 Lecture 72 Inheritance 09:02 Lecture 73 Attributes, Functions and Methods 09:19 Lecture 74 The Class Namespace 10:19 Lecture 75 Multiple Superclasses 10:39 Section 8: Exceptions Lecture 76 Defining Exceptions 06:08 Lecture 77 Creating exceptions 09:49 Lecture 78 Multiple Exceptions 10:38 Lecture 79 Catching all exceptions 07:29 Lecture 80 Exceptions and Functions 08:05 Section 9: Magic Methods, Properties and Iterators Lecture 81 Classes and Constructors 09:45 Lecture 82 Unbound Contructors 10:41 Lecture 83 Super Function 07:10 Lecture 84 Sequence and Mapping 06:26 Lecture 85 Subclassing 05:45 Lecture 86 Subclassing Continues 05:44 Lecture 87 Static and Class Methods 08:11 Lecture 88 Get,set and Go 06:14 Lecture 89 Iterators 06:24 Lecture 90 Iterators Continues 05:40 Lecture 91 Recursive Generators 06:25 Lecture 92 Recursive Generators Continues 07:45 Section 10: Standard Libraries Lecture 93 Modules 06:12 Lecture 94 Basics on Modules 06:18 Lecture 95 System path and environment variables 06:26 Lecture 96 System path continues 07:29 Lecture 97 Exploring Modules 11:03 Lecture 98 Important modules 06:06 Lecture 99 Few important modules continues 06:45 Lecture 100 Executing applications via python 11:14

حجم فایل: 1.5GB

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Udemy Python Programming Bundle Zero to Hero

پیشنهاد فرادرس

آرمان در 1394/07/25 ساعت 04:23

مرسی . اما لهجه هندی بدی داره آموزش دهنده !
من فکر کردم این ویدیویی هست که توی channel CodeGeek در یوتیوب گذاشتن هست :(
https://www.youtube.com/watch?v=9uq3w6JJS00

ممکنه اینو قرار بدید؟!
آخه حدودا 11 ساعت ویدیو هست و با یوتیوب دانلود منیجر ها تقریبا دانلودش برای من غیر ممکنه !! :(
سپاس گذار خواهم بود

ali در 1394/07/23 ساعت 10:30

خسته نباشی داداش احسان عالیی بود