پیشنهاد فرادرس

آموزش اصولی Word برای مک (آفیس 365)

دسته بندی ها: آموزش آفیس ، آموزش ورد (Word) ، آموزش آفیس 365

بیایید روش یادگیری ایجاد، قالب بندی، و به اشتراک گذاری اسناد با استفاده از برنامه واژه پرداز ورد در سیستم عامل مک و از خانواده Office 365 را یاد بگیریم. در این دوره آموزشی، مدرس دوره، ویژگی های ضروری این ابزار  قدرتمند پردازش متن را آموزش می دهد. مدرس دوره را با چگونگی ویرایش و فالب بندی متون و صفحات شروع کرده، و مواردی از قبیل: استفاده از هر دو روش سبک های درونی و شخصی سازی شده، گزینه های تصحیح خودکار، اصلاح، اضافه کردن تصویر و عکس و موارد بیشتر دیگر را آموزش می دهد، او همچنین نحوه به اشتراک گذاری اسناد در محیط ابری بوسیله ایمیل ،و همچنین قرار دادن کلمه عبور برا ی محافظت از اسنادی که قصد اشتراک گذاری آنها را دارید را نشان می دهد.

مباحث دوره:

 • حرفه ای شدن در ویژگی های پایه واژه پرداز ورد در سیستم عامل مک و از خانواده Office 365
 • باز و بسته کردن و خواندن اسناد
 • ذخیره سند جدید
 • استفاده از راهنمای Tell Me
 • ویرایش متن
 • وارد کردن متن جدید
 • مرتب سازی دوباره متن با ابزارهای برش، کپی و الصاق
 • جستجو و جایگزینی متن
 • قالب بندی متن
 • تغییر فونت قالب بندی متن
 • تغییر حالت متن
 • کار با پاراگراف متن
 • تغییر تراز پاراگراف
 • تنظیم فاصله خطوط
 • نگهداری متون در کنار هم با استفاده page break
 • سازمان دهی متن در جدول
 • اصلاح طرح جدول
 • قالب بندی صفحات
 • تغییر نمای کلی صفحات
 • استفاده از سر صفحه، پا صفحه و شماره صفحات
 • ایجاد متن های ستونی
 • ایجاد لیست های شماره دار و علامت دار
 • ویرایش و قالب بندی لیست ها
 • نمایش اسناد
 • نمایش اسناد با اشکال و آیکن ها
 • نمایش با تصویر
 • تنظیم عکس ها در سند
 • اصلاح اسناد خود
 • تنظیم گزینه های اصلاح خودکار
 • ویژگی بررسی غلط های املایی و گرامری
 • ایجاد یک رزمه خوب به کمک Resume Assistant
 • اشتراک و همکاری با دیگران
 • چاپ اسناد خود
 • ارسال سند از طرق ایمیل
 • مشارکت و همکاری بر روی اسناد در محیط ابر
 • اضافه کردن کله عبور برای محافظت از فایل
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Word for Mac Essential Training (Office 365) Publisher:Linkedin Author:David Rivers Duration:2h 9m 10s Level:Beginner + Intermediate

Learn how to use all the core features of Word for Mac in Office 365 to create, edit, and share documents.
Released: : January 4, 2019
Learn how to create, edit, format, and share documents with ease using Word for Mac for Office 365. Follow along with David Rivers as he shows all the essential features of this powerful tool. Get started by learning how to edit and format text and pages, use both built-in and custom styles, leverage proofing and AutoCorrect options, add shapes and images, and more. He also shows how to share documents with others via email and the cloud, as well as how to add password protection to a document you plan on sharing.
Introduction
Master the core features of Word for Mac Office 365
What you need to know
1. Get Started
Open, close, and read documents
Save new documents
Use the Tell Me assistant
2. Edit Text
Insert new text
Rearrange text with cut, copy, and paste
Find and replace text
3. Format Text
Change font formatting
Change text case
Format text with styles
4. Work with Paragraph Text
Change paragraph alignment
Adjust line spacing
Keep text together across page breaks
Organize text in tables
Modify table design
5. Format Pages
Change page layout
Use headers, footers, and page numbers
Put text into columns
6. Create Bulleted and Numbered Lists
Create a bulleted list
Create a numbered list
Edit and format lists
7. Illustrate Your Documents
Illustrate with shapes and icons
Illustrate with images
Adjust photos in a document
8. Proof Your Documents
Set autocorrect options
Check spelling and grammar
Create your best CV with Resume Assistant
9. Share and Collaborate with Others
Print your documents
Send documents via email
Collaborate on documents in the cloud
Add password protection to a file
Conclusion
What's next?

پیشنهاد فرادرس