صدور گواهینامه CAD برای مهندسین مهم است، به خصوص کسانی که سیستم های لوله کشی و سیستم های تهویه مطبوع هوا طراحی می کنند. گواهینامه Revit MEP نشان می دهد که شما برنامه ها را از درون و بیرون می شناسید و این باعث می شود که کارفرمایان و مشتریان شما کاملا به شما اعتماد کنند.
در این دوره مطالعه برای تبدیل شدن به یک متخصص حرفه ای Revit MEP توسط مربی مجاز اتودسک Eric Wing را فرا خواهید گرفت.

مباحث عبارتند از:

  • وارد کردن فایل های AutoCAD به Revit
  • پیوند مدلسازی Revit
  • ایجاد طرح های طبقه
  • ایجاد ورق
  • اضافه کردن و اصلاح کانالها، وسایل، لوله کشی، لوله کشی و غیره
  • ایجاد برنامه های لوله کشی و تهویه مطبوع