تبلیغات

آموزش مقدماتی Apache Cordova

دسته بندی ها: آموزش کوردوا (Cordova) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش فون گپ (PhoneGap)

lynda-learn-apache-cordova-the-basics

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت اپلیکیشن های چندسکویی موبایل (Android,iOS,Windows Phone) با استفاده از فریمورک Apache Cordova و زبان جاوااسکریپت آشنا می شوید.

Apache Cordova یک نسخه متن باز از PhoneGap بوده و ابزاری قدرتمند برای ساخت اپلیکیشن های موبایل چند سکویی (cross-platform) است.

این دوره آموزشی محصول موسسهLynda است.

سرفصل های این دوره:

 • Apache Cordova چیست؟
 • راه اندازی جهت توسعه Android یا iOS در ویندوز و مک
 • نصب رابط خط فرمان (CLIs) برای Apache و فون گپ
 • ایجاد یک پروژه Apache
 • اضافه کردن و حذف کردن سیستم عامل از یک پروژه
 • کار با ابر برچسب ها
 • پیکربندی برنامه
 • ساخت برنامه
 • گسترش برنامه با پلاگین
 • آماده شدن برای انتشار
 • ارتقاء به دسکتاپ فون گپ
 • و ....

عنوان دوره: Lynda Learn Apache Cordova: The Basics

مدت دوره: 1 ساعت و 24 دقیقه

نویسنده: Chris Griffith

 توضیحات:

Learn Apache Cordova: The Basics

Chris Griffith 1h 24m

Apache Cordova is the open-source version of PhoneGap, the leading tool for cross-platform app development. It's a write-once, run-anywhere solution specifically designed for mobile. But to ensure a smooth cross-platform workflow, it helps to know some setup and configuration basics. In this course, Chris Griffith introduces Apache Cordova and the PhoneGap ecosystem, including the two command-line interface (CLI) tools and the PhoneGap desktop app. He shows how to set up your local system and how to create, configure, and build your first project with the Cordova CLI. Once you've mastered the fundamentals, Chris shows how to extend your app with native and third-party plugins that enable features such as QR code detection and geolocation, and debug your app, preview it in an emulator or on an actual device, and then prep it for release in the Apple Store or on Google Play. Topics include: What is Apache Cordova? Setting up for Android or iOS development on Windows and Mac Installing the command-line interfaces (CLIs) for Cordova and PhoneGap Creating a Cordova project Adding and removing platforms from a project Working with metatags Configuring your app Building the app Extending an app with plugins Preparing for release Upgrading to PhoneGap desktop

Introduction 1m 38s Welcome 33s What you should know before watching this course 21s Using the exercise files 44s 1. Introduction to Apache Cordova 3m 9s What is PhoneGap/Apache Cordova? 2m 18s PhoneGap ecosystem 51s 2. Set Up the Environment 21m 19s Install NodeJS 1m 12s Set up system for Android development for Mac 6m 10s Set up system for Android development for PC 1m 2s Configure Android device for development 2m 21s Install iOS development environment 1m 2s Set up iOS device for development 8m 24s Resolve signing issues 47s Other supported platforms 21s 3. Installing the Command Line Interface 2m 49s Introduction 53s Install the Cordova CLI 1m 5s Install the PhoneGap CLI 51s 4. Creating Your First App 6m 55s Create a project using the Cordova CLI 1m 49s Explore the project structure 1m 32s Add platforms to project 2m 48s Remove platforms from project 46s 5. Understanding App Development 5m 22s Explore the sample app 2m 35s Metatags 1m 39s Local hosting 49s Wrap up 19s 6. Configuring Your App 14m 50s Configuration basics 3m 44s Define general settings 1m 15s Set iOS specific configurations 3m 3s Set Android specific configurations 1m 10s Add app icons 1m 55s Splashscreens 1m 26s Work with external resources 2m 17s 7. Building Your App 8m 2s Introduction to building 1m 7s Build for iOS 3m 55s Build for Android 3m 0s 8. Extending Your App with Plugins 9m 47s Configure application plugins 59s Add a plugin to your app 3m 16s Third-party plugins 59s Remove PhoneGap plugins 4m 33s 9. Debugging Your PhoneGap Build App 2m 51s Debug Android apps with Chrome remote inspection 1m 29s Debug with Safari 41s Debug with GapDebug 41s 10. Preparing for Release 4m 49s Prepare app for the Apple App Store 1m 0s Prepare app for the Google Play store 3m 49s 11. Other Tools 2m 39s The PhoneGap desktop app 2m 39s Conclusion 44s Next Steps 44s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Learn Apache Cordova The Basics

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 202.0MB Lynda Learn Apache Cordova The Basics_git.ir.rar