React.js

معرفی React.js

در سال 2013 جردن واک، فریم ورک متن باز و جاوا اسکریپتی به نام React.js منتشر کرد. در ابتدا در سال 2011 مورد استفاده ی فیسبوک بود اما در سال 2012 اینستاگرام هم از آن بهره برد. امروزه سایت های زیادی مانند نت‌فلیکس، Imgur، بلیچر رپورت، فیدلی، ایر بی‌ان‌بی از آن استفاده می کنند.

چون این سایت ها بزرگ و دارای داده‌های متغیر در طول زمان هستند React.js فریمورک مناسبی برای آنها است. همچنین، شکل برنامه‌ی کاربردی را در هر زمان نشان می دهد. هنگامی که داده‌ها عوض می شوند، React.js قسمت‌هایی از برنامه که نیاز به بروزرسانی دارند را شناسایی می کند، سپس تنها آن قسمت‌ها را رندر می‌کند.

React.js می تواند برنامه های کاربردی بسازد که encapsulated و قابل استفاده‌ی مجدد هستند و می‌توان برایشان کامپوننت‌های متفاوت نوشت.

ویژگی های React.js

 • جریان داده‌ای یک سویه
 • Virtual DOM
 • JSX
 • معماری فراتر از HTML
 • React Native
 • Lynda Building and Deploying a Full-Stack React Application

Lynda Building and Deploying a Full-Stack React Application

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۱۱
 • Tutsplus Code a Universal React App

Tutsplus Code a Universal React App

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۱۰
 • Lynda From React to React Native

Lynda From React to React Native

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۱۰
 • Lynda Learning React Native

Lynda Learning React Native

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۱۰
 • Lynda React Native Ecosystem and Workflow

Lynda React Native Ecosystem and Workflow

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۱۰
 • Tutsplus Get Started With React Native

Tutsplus Get Started With React Native

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۶
 • Tutsplus Deep Dive Into Reactive Programming With RxJS

Tutsplus Deep Dive Into Reactive Programming With RxJS

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۶
 • Tutsplus Thinking in React: Component Lifecycle Methods

Tutsplus Thinking in React: Component Lifecycle Methods

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۶
 • Tutsplus Reactive Programming With RxJS

Tutsplus Reactive Programming With RxJS

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۷
 • Tutsplus React State Management With MobX

Tutsplus React State Management With MobX

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۷
 • Tutsplus Thinking in React: Higher Order Components

Tutsplus Thinking in React: Higher Order Components

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۵۷
 • Lynda React Native: Building Mobile Apps

Lynda React Native: Building Mobile Apps

یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۵
 • Lynda Create a CRM Mobile Application with React Native

Lynda Create a CRM Mobile Application with React Native

یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۴
 • Tutsplus Semantic UI for Web Apps: Angular 2, React, and Vanilla JS

Tutsplus Semantic UI for Web Apps: Angular 2, React, and Vanilla JS

یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۴۵
 • Pluralsight Building Applications with React and Redux in ES6

Pluralsight Building Applications with React and Redux in ES6

یکشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • Tutsplus Thinking in React JSX Deep Dive

Tutsplus Thinking in React JSX Deep Dive

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۳۰
 • Lynda Learning Full-Stack JavaScript Development MongoDB Node and React

Lynda Learning Full-Stack JavaScript Development MongoDB Node and React

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • ساخت اپلیکیشن با React.js و MeteorJS

ساخت اپلیکیشن با React.js و MeteorJS

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • تمرینات مورد نیاز برای کار با React.js

تمرینات مورد نیاز برای کار با React.js

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش کامل JavaScript و ES6 – از جمله ES7 & React

آموزش کامل JavaScript و ES6 – از جمله ES7 & React

دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • ساخت اپلیکیشن های مدرن وب React با Redux

ساخت اپلیکیشن های مدرن وب React با Redux

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰