از 25 مه 2018، همه افراد اروپایی تحت عنوان قانون جدید حفاظت از اطلاعات عمومی (GDPR) محافظت می شوند. تمام کسب و کارها و شرکای تجاری خود، از جمله تمام شرکت های خارجی که داده مربوط به ساکنین اتحادیه اروپا را پردازش می کنند، باید به GDPR پایبند باشند. این دوره به متخصصان فناوری اطلاعات نشان می دهد  چگونه با GDPR در محیط Microsoft آشنا شوند. در این دوره با بررسی جامع از GDPR، داده و حفاظت از دستگاه، جداسازی داده ها، حفاظت از نشت داده ها و حفاظت از به اشتراک گذاری، نحوه یاری مایکروسافت 365 در خصوص GDPR،  ارائه نسخه ی نمایشی از راه حل هایی مانند Microsoft Cloud App Security و Azure Information Protection، نحوه پیاده سازی سیاست های جلوگیری از از دست دادن داده، داده های امن، جلوگیری از نشت داده ها و نظارت و مدیریت رویدادهای حفاظت از داده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی قانون حفاظت از داده عمومی
 • معرفی اصول GDPR
 • معنای GDPR برای سازمان شما چیست؟
 • درک زمینه های کلیدی حفاظت از داده ها
 • عملکرد GDPR مایکروسافت 365
 • Windows 10 GDPR functionality
 • Office 365 GDPR functionality
 • Enterprise Mobility + امنیت قابلیت GDPR
 • مدیریت داده با مایکروسافت 365
 • دریافت GDPR مطابق با مایکروسافت 365
 • درک انطباق
 • نسخه ها، ویژگی ها و مخاطبین مایکروسافت 365
 • نسخه ی نمایشی: پورتال های اداری مایکروسافت 365
 • اهداف انطباق مایکروسافت 365
 • GDPR: حقوق پیشرفته برای حفظ حریم شخصی
 • GDPR: خط مشی های داده شفاف
 • GDPR: افزایش وظیفه برای حفاظت از داده
 • ایمن سازی داده و جلوگیری از از دست دادن داده
 • پیشگیری از دست دادن داده Office 365
 • سیاست های Office 365 DLP
 • قالب های سیاست Office 365 DLP
 • نسخه ی نمایشی: پیاده سازی سیاست Office 365 DLP
 • ایمن سازی داده با Cloud App Security
 • Cloud App Security
 • نسخه ی نمایشی: Cloud App Security
 • بررسی Azure Information Protection
 • نسخه ی نمایشی: طبقه بندی داده با Azure Information Protection
 • نظارت و مدیریت داده
 • نظارت بر رویدادهای Windows Information Protection
 • مدیریت رویدادهای Windows Information Protection
 • Compliance Manager و Compliance Score
 • نسخه ی نمایشی: Compliance Manager
 • نتیجه
 • مراحل بعدی