در این دوره تمام موارد لازم برای تسلط داشتن بر نرم افزار محبوب صفحه ی گسترده  که اکنون در هرجایی با اشتراک آفیس 365 قابل دسترسی است  را خواهیم آموخت . Curt Frye مروری کلی از اکسل برای مک ارائه می دهد که شامل دستکاری کتاب کار و داده های سلولی، استفاده از توابع، چاپ کاربرگ ها و همکاری با دیگران خواهد بود. در نیمه ی دوم دوره او تکنیک های پیچیده ای مانند خلاصه کردن داده ها با جدول، کار با داده های خارجی، اضافه کردن تصاویر و شکل ها و خودکار سازی tasks معمول را توضیح می دهد.

سرفصل ها:

 • سفارشی کردن ریبون
 • قالب بندی کاربرگ ها، سلول ها و داده های سلولی
 • مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها
 • کار با فرمول ها
 • تشخیص اشتباهات فرمول
 • ایجاد نمودار
 • وارد کردن داده ها
 • درج اشیاء و گرافیک
 • با استفاده از PivotTables
 • ضبط ماکروها
 • اشتراک کتاب کار
 • مقدمه:
 • شروع به کار با اکسل
 • آنچه شما می توانید با Excel 2016 انجام دهید
 • بررسی پنجره Excel 2016
 • معرفی ریبون برای مک
 • تنظیم preferences نرم افزار
 • Help در اکسل
 • مدیریت کتاب کا رها
 • باز کردن ، ایجاد و ذخیره کتاب کار ها
 • تنظیم ویژگی های کتاب کار
 • ایجاد و تغییر قالب های کتاب کار
 • مدیریت کتاب کار در چند نسخه اکسل
 • کار با کاربرگ ها، سلول ها و داده های سلولی
 • انتخاب سلول ها و گروه های سلول
 • Copy / past داده های سلولی
 • وارد کردن داده ها با استفاده از AutoFill  و سایر تکنیک ها
 • قرار دادن نمادها و کاراکترهای خاص
 • ایجاد محدوده های نامگذاری شده
 • ایجاد جدول اکسل
 • قرار دادن و تغییر داده ها با استفاده از Find و Replace
 • محدود کردن ورودی با استفاده از قوانین تایید اعتبار
 • استفاده از لیست ها برای محدود کردن داده های ورودی به سلول
 • مرتب سازی، فیلتر کردن و مدیریت کاربرگ ها
 • مرتب سازی داده های کاربرگ
 • ایجاد یک دستور ترتیب بندی سفارشی
 • فیلترکردن داده های کاربرگ
 • درج، انتقال و حذف سلول ها و محدوده های سلولی
 • ردیفها و ستونهای Splitting و freezing
 • مدیریت کاربرگ ها
 • ایجاد، ویرایش و حذف سرصفحه و پاورقی
 • جمع آوری داده ها با استفاده از فرمول ها و توابع
 • معرفی فرمولها و توابع اکسل
 • اضافه کردن یک فرمول به یک سلول
 • معرفی یک arithmetic operators
 • استفاده از منابع سلولی نسبی و مطلق
 • کنترل نحوه ی Copy / pastفرمول در اکسل
 • رجوع به اطلاعات جدول اکسل در فرمول
 • ایجاد فرمول AUTOSUM
 • جمع آوری داده ها در نوار وضعیت
 • جمع آوری اطلاعات با استفاده از تابع IF
 • خلاصه کردن اطلاعات با استفاده از SUMIF و دیگر توابع شرطی
 • خلاصه کردن داده ها با استفاده از IFS و  SWITCH
 • تجزیه و تحلیل داده ها و فرمول ها
 • ایجاد فرمول برای شمارش سلول ها
 • گرد کردن مقادیر سلول
 • پیوستن به متن در سلول ها با concatenation (الحاق)
 • یافتن داده از طریق VLOOKUP و HLOOKUP
 • فرمول های حسابرسی با شناسایی سابقه و تابع
 • مدیریت شاخص خطای فرمول در اکسل
 • مدیریت سناریوها
 • آنالیز Performing Goal Seek
 • قالب بندی عناصر کاربرگ
 • اعمال فونت ها، رنگ های پس زمینه و مرزها
 • اعمال فرمت های شماره و تاریخ به سلول ها
 • مدیریت تراز متن
 • کپی کردن قالب های سلولی
 • مدیریت سبک های سلولی
 • مدیریت تم های Office
 • ایجاد فرمت های مشروط مبتنی بر قانون
 • تعریف 10 فرمت برتر شرطی
 • تعریف نوار داده، مقیاس رنگ، و مجموعه ای از عناصر قالب های مشروط
 • ویرایش، مرتب کردن و حذف فرمت های شرطی
 • کار با جدول
 • ایجاد جدول نوار و ستون
 • ایجاد جدول pie
 • ایجاد جدول خط
 • ایجاد نمودار XY (پراکنده)
 • ایجاد جدول سهام
 • تغییر انواع و طرح بندی های جدول
 • تغییر ظاهر عناصر جدول
 • مدیریت محور جدول و شماره گذاری
 • اضافه کردن trendline ها به جدول
 • ایجاد جدول sparkline
 • خلاصه کردن داده ها با استفاده از جدول treemap و sunburst
 • خلاصه کردن داده ها با استفاده از جداول funnel, waterfall, histogram و Pareto
 • کار با داده های خارجی
 • وارد کردن داده ها از ( comma-separated value (CSV یا فایل های متنی
 • اتصال به یک منبع داده خارجی
 • استفاده از لینک ها
 • محتوی یک کارکتاب اکسل در یک Office document دیگر
 • اتصال به یک جدول اکسل از یک نرم افزار Office دیگر
 • کار با اشیاء
 • ایجاد و قالب بندی اشکال
 • اضافه کردن و تنظیم تصاویر
 • دستکاری کادرهای متن
 • برش دادن، فشرده سازی و حذف زمینه های تصویر
 • ایجاد گرافیک SmartArt
 • ایجاد WordArt
 • انطباق و لایه بندی اشیاء
 • بررسی PivotTables
 • معرفی گزارش PivotTable
 • ایجاد گزارش PivotTable
 • Pivot کردن یک گزارش PivotTable
 • مدیریت subtotals و grand totals
 • جمع بندی بیش از یک فیلد داده
 • تغییر عملیات جمع بندی فیلد داده
 • تغییر فرمت شماره فیلد داده
 • فیلتر کردن گزارش PivotTable
 • استفاده از سبک PivotTable
 • نمودار فیلتر ایجاد شده بر اساس PivotTables
 • خود را  Spreadsheets بررسی و به اشتراک بگذارید
 • بررسی املا
 • تنظیم آپشن های  AutoCorrect و automatic Replace
 • مدیریت کامنت های کارکتاب
 • ردیابی و بررسی تغییرات
 • چاپ یک کاربرگ یا کارکتاب
 • تنظیم و حذف مناطق چاپ
 • خروجی با فرمت های دیگر
 • حفاظت از یک کارکتاب
 • ویرایش کارکتاب ها به صورت مشترک
 • خودکار سازی کارکتاب با استفاده از ماکرو
 • اجرای یک ماکرو موجود
 • ضبط یک ماکرو
 • تغییر نام، مشاهده و حذف ماکروها
 • اضافه کردن کامنت ها به یک ماکرو
 • خاموش کردن به روز رسانی صفحه در یک ماکرو
 • نتیجه
 • مراحل بعدی