پیشنهاد فرادرس

آموزش Excel در Office 365 برای Mac

دسته بندی ها: آموزش آفیس 365 ، برنامه نویسی مک ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش آفیس ، آموزش اکسل

در این دوره تمام موارد لازم برای تسلط داشتن بر نرم افزار محبوب صفحه ی گسترده  که اکنون در هرجایی با اشتراک آفیس 365 قابل دسترسی است  را خواهیم آموخت . Curt Frye مروری کلی از اکسل برای مک ارائه می دهد که شامل دستکاری کتاب کار و داده های سلولی، استفاده از توابع، چاپ کاربرگ ها و همکاری با دیگران خواهد بود. در نیمه ی دوم دوره او تکنیک های پیچیده ای مانند خلاصه کردن داده ها با جدول، کار با داده های خارجی، اضافه کردن تصاویر و شکل ها و خودکار سازی tasks معمول را توضیح می دهد.

سرفصل ها:

 • سفارشی کردن ریبون
 • قالب بندی کاربرگ ها، سلول ها و داده های سلولی
 • مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها
 • کار با فرمول ها
 • تشخیص اشتباهات فرمول
 • ایجاد نمودار
 • وارد کردن داده ها
 • درج اشیاء و گرافیک
 • با استفاده از PivotTables
 • ضبط ماکروها
 • اشتراک کتاب کار
 • مقدمه:
 • شروع به کار با اکسل
 • آنچه شما می توانید با Excel 2016 انجام دهید
 • بررسی پنجره Excel 2016
 • معرفی ریبون برای مک
 • تنظیم preferences نرم افزار
 • Help در اکسل
 • مدیریت کتاب کا رها
 • باز کردن ، ایجاد و ذخیره کتاب کار ها
 • تنظیم ویژگی های کتاب کار
 • ایجاد و تغییر قالب های کتاب کار
 • مدیریت کتاب کار در چند نسخه اکسل
 • کار با کاربرگ ها، سلول ها و داده های سلولی
 • انتخاب سلول ها و گروه های سلول
 • Copy / past داده های سلولی
 • وارد کردن داده ها با استفاده از AutoFill  و سایر تکنیک ها
 • قرار دادن نمادها و کاراکترهای خاص
 • ایجاد محدوده های نامگذاری شده
 • ایجاد جدول اکسل
 • قرار دادن و تغییر داده ها با استفاده از Find و Replace
 • محدود کردن ورودی با استفاده از قوانین تایید اعتبار
 • استفاده از لیست ها برای محدود کردن داده های ورودی به سلول
 • مرتب سازی، فیلتر کردن و مدیریت کاربرگ ها
 • مرتب سازی داده های کاربرگ
 • ایجاد یک دستور ترتیب بندی سفارشی
 • فیلترکردن داده های کاربرگ
 • درج، انتقال و حذف سلول ها و محدوده های سلولی
 • ردیفها و ستونهای Splitting و freezing
 • مدیریت کاربرگ ها
 • ایجاد، ویرایش و حذف سرصفحه و پاورقی
 • جمع آوري داده ها با استفاده از فرمول ها و توابع
 • معرفی فرمولها و توابع اکسل
 • اضافه کردن یک فرمول به یک سلول
 • معرفی یک arithmetic operators
 • استفاده از منابع سلولی نسبی و مطلق
 • کنترل نحوه ی Copy / pastفرمول در اکسل
 • رجوع به اطلاعات جدول اکسل در فرمول
 • ایجاد فرمول AUTOSUM
 • جمع آوري داده ها در نوار وضعیت
 • جمع آوري اطلاعات با استفاده از تابع IF
 • خلاصه کردن اطلاعات با استفاده از SUMIF و ديگر توابع شرطي
 • خلاصه کردن داده ها با استفاده از IFS و  SWITCH
 • تجزیه و تحلیل داده ها و فرمول ها
 • ایجاد فرمول برای شمارش سلول ها
 • گرد کردن مقادیر سلول
 • پیوستن به متن در سلول ها با concatenation (الحاق)
 • یافتن داده از طریق VLOOKUP و HLOOKUP
 • فرمول های حسابرسی با شناسایی سابقه و تابع
 • مدیریت شاخص خطای فرمول در اکسل
 • مدیریت سناریوها
 • آنالیز Performing Goal Seek
 • قالب بندی عناصر کاربرگ
 • اعمال فونت ها، رنگ های پس زمینه و مرزها
 • اعمال فرمت های شماره و تاریخ به سلول ها
 • مدیریت تراز متن
 • کپی کردن قالب های سلولی
 • مدیریت سبک های سلولی
 • مدیریت تم های Office
 • ایجاد فرمت های مشروط مبتنی بر قانون
 • تعریف 10 فرمت برتر شرطی
 • تعریف نوار داده، مقیاس رنگ، و مجموعه ای از عناصر قالب های مشروط
 • ویرایش، مرتب کردن و حذف فرمت های شرطی
 • کار با جدول
 • ایجاد جدول نوار و ستون
 • ایجاد جدول pie
 • ایجاد جدول خط
 • ایجاد نمودار XY (پراکنده)
 • ایجاد جدول سهام
 • تغییر انواع و طرح بندی های جدول
 • تغییر ظاهر عناصر جدول
 • مدیریت محور جدول و شماره گذاری
 • اضافه کردن trendline ها به جدول
 • ایجاد جدول sparkline
 • خلاصه کردن داده ها با استفاده از جدول treemap و sunburst
 • خلاصه کردن داده ها با استفاده از جداول funnel, waterfall, histogram و Pareto
 • کار با داده های خارجی
 • وارد کردن داده ها از ( comma-separated value (CSV یا فایل های متنی
 • اتصال به یک منبع داده خارجی
 • استفاده از لینک ها
 • محتوی یک کارکتاب اکسل در یک Office document دیگر
 • اتصال به یک جدول اکسل از یک نرم افزار Office دیگر
 • کار با اشیاء
 • ایجاد و قالب بندی اشکال
 • اضافه کردن و تنظیم تصاویر
 • دستکاری کادرهای متن
 • برش دادن، فشرده سازی و حذف زمینه های تصویر
 • ایجاد گرافیک SmartArt
 • ایجاد WordArt
 • انطباق و لایه بندی اشیاء
 • بررسی PivotTables
 • معرفی گزارش PivotTable
 • ایجاد گزارش PivotTable
 • Pivot کردن یک گزارش PivotTable
 • مدیریت subtotals و grand totals
 • جمع بندی بیش از یک فیلد داده
 • تغییر عملیات جمع بندی فیلد داده
 • تغییر فرمت شماره فیلد داده
 • فیلتر کردن گزارش PivotTable
 • استفاده از سبک PivotTable
 • نمودار فیلتر ایجاد شده بر اساس PivotTables
 • خود را  Spreadsheets بررسی و به اشتراک بگذارید
 • بررسی املا
 • تنظیم آپشن های  AutoCorrect و automatic Replace
 • مدیریت کامنت های کارکتاب
 • ردیابی و بررسی تغییرات
 • چاپ یک کاربرگ یا کارکتاب
 • تنظیم و حذف مناطق چاپ
 • خروجی با فرمت های دیگر
 • حفاظت از یک کارکتاب
 • ویرایش کارکتاب ها به صورت مشترک
 • خودکار سازی کارکتاب با استفاده از ماکرو
 • اجرای یک ماکرو موجود
 • ضبط یک ماکرو
 • تغییر نام، مشاهده و حذف ماکروها
 • اضافه کردن کامنت ها به یک ماکرو
 • خاموش کردن به روز رسانی صفحه در یک ماکرو
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
Office 365 for Mac: Excel Essential Training Publisher:Lynda Author:Curt Frye Duration:6h 47m Level:Beginner

Learn everything you need to master Excel for Mac—now accessible from anywhere with an Office 365 subscription.
Released: 3/9/2018
Learn everything you need to master the world's most popular spreadsheet program—now accessible from anywhere with an Office 365 subscription. Curt Frye provides a comprehensive overview of Excel for Mac, including manipulating workbook and cell data, using functions, printing worksheets, and collaborating with others. In the last half of the course, he covers more complex techniques, such as summarizing data with charts, working with external data, adding images and shapes, and automating routine tasks.
Topics include:
Customizing the Ribbon
Formatting worksheets, cells, and cell data
Sorting and filtering data
Working with formulas
Detecting formula errors
Creating charts
Importing data
Inserting objects and graphics
Using PivotTables
Recording macros
Sharing workbooks
Introduction
Welcome
51s
Using the exercise files
34s
1. Getting Started with Excel
What you can do with Excel 2016
2m 37s
Exploring the Excel 2016 program window
4m 39s
Introducing the Ribbon for the Mac
3m 46s
Setting program preferences
4m 9s
Getting help in Excel
3m 11s
2. Managing Workbooks
Opening, creating, and saving workbooks
3m 18s
Setting workbook properties
2m 45s
Creating and modifying workbook templates
3m 47s
Managing workbooks across multiple versions of Excel
3m 4s
3. Working with Worksheets, Cells, and Cell Data
Selecting cells and groups of cells
3m 58s
Copying and pasting cell data
3m 50s
Entering data using AutoFill and other techniques
4m 7s
Inserting symbols and special characters
4m 57s
Creating named ranges
5m 58s
Creating an Excel table
5m 9s
Locating and changing data using Find and Replace
5m 54s
Restricting input using validation rules
7m 25s
Using lists to limit data entered into a cell
3m 8s
4. Sorting, Filtering, and Managing Worksheets
Sorting worksheet data
3m 6s
Creating a custom sort order
4m 49s
Filtering worksheet data
3m 55s
Inserting, moving, and deleting cells and cell ranges
4m 22s
Splitting and freezing rows and columns
4m 28s
Managing worksheets
5m 4s
Creating, editing, and deleting headers and footers
3m 20s
5. Summarizing Data Using Formulas and Functions
Introducing Excel formulas and functions
3m 12s
Adding a formula to a cell
3m 56s
Introducing arithmetic operators
4m 30s
Using relative and absolute cell references
5m 47s
Controlling how Excel copies and pastes formulas
4m 42s
Referring to Excel table data in formulas
3m 5s
Creating an AUTOSUM formula
4m 1s
Summarizing data on the status bar
2m 19s
Summarizing data using an IF function
4m 54s
Summarizing data using SUMIF and other conditional functions
6m 6s
Summarize data using IFS and SWITCH
New
7m 6s
6. Analyzing Data and Formulas
Creating formulas to count cells
2m 43s
Rounding cell values
4m 14s
Joining text in cells with concatenation
3m 45s
Finding data using VLOOKUP and HLOOKUP
3m 38s
Auditing formulas by identifying precedents and dependents
3m 4s
Managing Excel formula error indicators
4m 27s
Managing scenarios
7m 1s
Performing Goal Seek analysis
3m 1s
7. Formatting Worksheet Elements
Applying fonts, background colors, and borders
4m 50s
Applying number and date formats to cells
5m 30s
Managing text alignment
4m 46s
Copying cell formats
3m 29s
Managing cell styles
4m 10s
Managing Office themes
5m 45s
Creating rule-based conditional formats
4m 33s
Defining top 10 conditional formats
4m 47s
Defining data bar, color scale, and icon set conditional formats
6m 22s
Editing, ordering, and deleting conditional formats
4m 1s
8. Working with Charts
Creating bar and column charts
5m 8s
Creating pie charts
2m 25s
Creating line charts
3m 11s
Creating XY (scatter) charts
2m 38s
Creating stock charts
2m 42s
Changing chart types and layouts
2m 29s
Changing the appearance of chart elements
3m 16s
Managing chart axes and numbering
2m 52s
Adding trendlines to charts
3m 31s
Creating sparkline charts
4m 17s
Summarize data using treemap and sunburst charts
New
4m 15s
Summarize data using funnel, waterfall, histogram, and Pareto charts
New
7m 8s
9. Working with External Data
Importing data from comma-separated value (CSV) or text files
3m 53s
Connecting to an external data source
1m 28s
Using hyperlinks
4m 18s
Including an Excel workbook in another Office document
3m 13s
Linking to an Excel chart from another Office program
2m 23s
10. Working with Objects
Creating and formatting shapes
5m 40s
Adding and adjusting images
4m 58s
Manipulating text boxes
3m 20s
Cropping, compressing, and removing image backgrounds
5m 9s
Creating SmartArt graphics
4m 19s
Creating WordArt
2m 55s
Aligning and layering objects
4m 32s
11. Exploring PivotTables
Introducing PivotTable reports
2m 41s
Creating a PivotTable report
3m 3s
Pivoting a PivotTable report
3m 9s
Managing subtotals and grand totals
2m 59s
Summarizing more than one data field
1m 58s
Changing the data field summary operation
4m 51s
Changing the data field number format
1m 58s
Filtering a PivotTable report
6m 9s
Applying a PivotTable style
2m 26s
Filter charts created based on PivotTables
New
2m 51s
12. Reviewing and Sharing Your Spreadsheets
Checking spelling
2m 55s
Setting AutoCorrect and automatic Replace options
4m 31s
Managing workbook comments
3m 29s
Tracking and reviewing changes
4m 23s
Printing a worksheet or workbook
2m 48s
Setting and removing print areas
2m 38s
Exporting to other formats
2m 48s
Protecting a workbook
3m 23s
Edit workbooks collaboratively
New
5m 37s
13. Automating Workbooks Using Macros
Running an existing macro
4m 31s
Recording a macro
2m 46s
Renaming, viewing, and deleting macros
2m 40s
Adding comments to a macro
2m 23s
Turning off screen updating in a macro
3m 21s
Conclusion
Next steps
1m 13s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 912.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Office 365 for Mac Excel Essential Training_git.ir.rar
captcha