مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ترفندهای Visual Studio 2010

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش ویژوال استودیو (Visual Studio) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

ترفندهای-visual-studio-2010

در این آموزش تصویری با ترفندهای کاربردی در Visual Studio 2010 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی و اهداف دوره
 • شروع با Visual Studio
 • کار با Command ها
 • معرفی IntelliSense
 • ویژگی های TDD
 • IntelliSense  سفارشی برای XML
 • معرفی Editing
 • انتخاب کد
 • انتخاب ستون
 • استفاده از Snippets  در  C#
 • استفاده از Snippets  در  VB
 • جستجو در File ها
 • جستجوی Symbol ها
 • مبانی Regular Expression
 • مباحث ویژه و Conculsion
 • ویندوز منو
 • مدیریت Environment

عنوان دوره آموزشی: Visual Studio 2010 Tricks سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 54 دقیقه نویسنده: Kathleen Dollardلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Intro and Course Goals
	 03:17	
Kathleen's Bio and references
	 01:52	
Comments on Visual Basic
	 06:15	
Starting Visual Studio
	 05:12	
Ergonomics
	 04:54	
Commands
	 07:22	
Keyboard Patterns
	 05:31	
Custom Keystrokes
	 07:41	
Screen Real Estate
	 09:11	
Summary
	 01:47	
IntelliSense		 00:26:31	
IntelliSense Introduction
	 01:51	
C# Autocomplete and List Members
	 03:23	
VB Autocomplete and List Members
	 04:34	
C# Pascal and Partial Word Search
	 02:23	
VB Partial Word Search
	 01:17	
C# Parameter Info and Quick Info
	 02:03	
VB Parameter Info and Quick Info
	 02:38	
TDD Feature - Suggestion Mode
	 01:37	
Custom IntelliSense for XML
	 04:05	
Summary
	 02:40	
Editing		 00:46:20	
Editing Introduction
	 01:03	
General Editing
	 02:23	
User Specific Code Appearance
	 02:32	
Code formatting and Whitespace
	 04:08	
Selecting Code
	 02:47	
Column Selection
	 02:22	
Copy Paste
	 03:37	
Using Snippets in C#
	 03:42	
Using Snippets in VB
	 03:14	
More on Snippets
	 01:37	
Authoring, Changing and Sharing Snippets
	 06:19	
Special Case Autocomplete for C#
	 07:19	
Special Case Autocomplete for VB
	 03:38	
Summary
	 01:39	
Find and Replace		 01:14:56	
Search Introduction
	 01:10	
Find Basics
	 04:23	
Find Combobox
	 05:20	
Incremental Find B
	 06:46	
Find in Files
	 07:11	
Find Symbol
	 06:37	
Wildcard searches
	 04:14	
Regular Expression Basics
	 05:23	
Deeper into Regular Expressions
	 04:17	
Multiline and Greedy Searches
	 04:26	
Replace Basics
	 04:40	
RegEx Replace
	 05:21	
Complex RegEx Replace
	 07:30	
Pulling Find Features Together
	 06:10	
Search Conclusion
	 01:28	
Special Topics and Conculsion		 00:33:43	
Special Topics Overview
	 01:43	
IDE Navigator
	 04:36	
Tabwell Navigation
	 02:48	
Windows Menu
	 02:50	
Tab Navigation Comparison
	 03:05	
Object Browser
	 07:20	
Managing Environment
	 08:14	
Conclusion
	 03:07

حجم فایل: 1GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Visual Studio 2010 Tricks

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس