نرم افزار Jira دارای چندین ویژگی قدرتمند برای مدیریت انتشار، از جمله چرخه های انتشار agile است. این درس نحوه برنامه ریزی و انتشار نرم افزار را در یک محیط توسعه Scrum با استفاده از پروژه پایه جیرا و برخی پلاگین ها و افزودنی های مفید توضیح می دهد. همچنین نشان می دهد که چگونه از اصول ادغام پیوسته، تحویل و استقرار مداوم برای هدایت استراتژی مدیریت انتشار در شرکت خود استفاده کنید. در این دوره همچنین با نحوه ایجاد تخته ها و گزارش ها برای sprints، استفاده از Portfolio برای Jira جهت مدیریت پروژه های نرم افزاری چندگانه و وابستگی های چندسکویی، مدیریت مخزن های کد با Bitbucket که با سیستم های کنترل نسخه مانند Git و Mercurial ادغام می شود آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • معرفی دوره
  • ایجاد بردهای جدید Jira
  • ایجاد برنامه های پخش پروژه های چندسکویی در نمونه کارها
  • مدیریت وابستگی های نمونه کار
  • پیکربندی Bitbucket برای مدیریت کد و کنترل نسخه