این دوره را با معرفی Jira آغاز کرده و تمام جوانب آن را توضیح خواهیم داد تا شما بتوانید به شکلی کارآمد از آن استفاده کنید. اگر قبلا هرگز جیرا را مستقر نکرده اید، این دوره برای شما مناسب است. در اینجا نحوه ی برنامه ریزی نصب Jira را توضیح خواهیم داد. سپس اصول ابزار مانند نحوه ی ایجاد یک پروژه جدید، مدیریت مسائل، جستجو و گزارش دهی را به بحث می گذاریم. در این دوره هر سه نوع Jira شامل Jira Core  ،Jira Software، و Jira Service Desk را با جزئیات و سناریوهای خاصی که برای هر یک از آنها ایجاد می شود توضیح می دهیم. در پایان، برخی نکات در مورد استفاده بیشتر از Jira را به اشتراک می گذاریم.

این دوره رویکردی گام به گام برای درک جیرا، با استفاده از Jira Core برای تیم های کسب و کار و همچنین شروع به توسعه آموزش با استفاده از نرم افزار جیرا، ایجاد و تنظیم  یک راهنما، جستجو، گزارش دهی و استفاده از اپلیکیشن نمونه کارها در اختیار می گذارد.

 • مقدمه ای بر Jira 7
 • مروری بر دوره
 • Jira 7 چیست
 • مزایا استفاده از Jira 7
 • Jira Core، Jira Software، Jira Service Desk چیست؟
 • شروع کار با Jira 7
 • برنامه ریزی نصب Jira شما
 • نصب Jira
 • نگهداری Jira – ارتقاء و Housekeeping
 • بهترین روش برای نگهداری Jira
 • استفاده از Jira Core برای تیم های کسب و کار
 • ایجاد اولین پروژه شما در Jira
 • درک پروژه Jira Core برای فرآیندهای کسب و کار
 • توسعه با استفاده از نرم افزار Jira
 • نحوه ی استفاده از Jira برای پروژه های توسعه
 • مروری بر مفاهیم Agile
 • پیکربندی Scrum Board
 • پیکربندی Kanban Board
 • گزارشات نرم افزار Jira
 • راه اندازی Helpdesk با استفاده از Jira Service Desk
 • مروری بر Helpdesk
 • ایجاد یک پروژه Jira Service Desk
 • پیکربندی Jira Service Desk
 • گزارشات Jira Service Desk
 • جستجو و گزارش در Jira
 • استفاده از ناوبر Issue و جستجوی پایه
 • درک مفاهیم JQL
 • فیلترها، مجوزها و اشتراکها
 • Dashboards
 • استفاده از اپلیکیشن نمونه کارها
 • بررسی نمونه کارها
 • پیکربندی یک طرح نمونه کار
 • ایجاد سناریوها – اگر وجود دارند
 • گزارش نمونه کارها و نمایش برنامه