آموزش پیشنهادی فرادرس

دانلود 16 دوره آموزش Photoshop

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، دیزاین ، آموزش های ادوبی (Adobe)

دانلود-16-دوره-آموزش-photoshop

تعداد 16 دوره کامل آموزش فتوشاپ (Photoshop) را برای شما آماده کرده ایم.

این دوره ها مباحث گسترده ای در Photoshop را آموزش می دهند.

لیست دوره ها:

 • Adobe Photoshop Lightroom For Digital Photographers
 • CARTOON Illustration Techniques in Photoshop
 • Custom Brushes and Painting in Photoshop
 • Designing in Photoshop with Graphic Authority Templates
 • Digital Painting Techniques in Adobe Photoshop
 • Digital Photographers Special OPS Organize - Protect - Share
 • HyperCreative Bundle
 • Introduction to Photoshop 3D
 • Introduction to Poser 8
 • Perfect Composition for Digital Photography
 • Perfect Exposure for Digital Photography
 • Photoshop CS5 for Digital Photographers (2010)
 • Photoshop CS5 Portrait Retouching Advanced Techniques
 • Photoshop Secrets Wacom Tablets and Photoshop CS5
 • Portrait Retouching - Skin Techniques
 • The Landscape Photographers Guide to Magic Light

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Adobe Photoshop Lightroom For Digital Photographers حجم فایل:1.16GB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - CARTOON Illustration Techniques in Photoshop حجم فایل: 721MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Custom Brushes and Painting in Photoshop حجم فایل: 797MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Designing in Photoshop with Graphic Authority Templates حجم فایل: 214MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Digital Painting Techniques in Adobe Photoshop حجم فایل: 1.44GB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Digital PhotographersSpecial OPS Organize حجم فایل: 214MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - HyperCreative Bundle حجم فایل: 1.35GB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Introduction to Photoshop 3D حجم فایل: 1.39GB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Introduction to Poser 8 حجم فایل: 392MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Perfect Composition for Digital Photography حجم فایل: 817MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Perfect Exposure for Digital Photography حجم فایل: 459MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Photoshop CS5 for Digital Photographers 2010 حجم فایل: 724MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Photoshop CS5 Portrait Retouching Advanced Techniques حجم فایل: 747MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Photoshop Secrets Wacom Tablets and Photoshop CS5 حجم فایل: 630MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - Portrait Retouching - Skin Techniques حجم فایل: 785MB

عنوان دوره: PhotoshopCAFE - The Landscape Photographers Guide to Magic Light حجم فایل: 0.97GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
PhotoshopCAFE Adobe Photoshop Lightroom For Digital Photographers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس