پیشنهاد فرادرس

آموزش الگوهای طراحی سی پلاس پلاس - خلاقانه

دسته بندی ها: الگوهای طراحی (Design Patterns) ، سی پلاس پلاس ، آموزش های لیندا (Lynda)

الگوهای طراحی چالش هایی را حل می کنند که توسعه دهندگان نرم افزار بارها و بارها با آنها مواجه می شوند. آنها راه حل های قابل استفاده مجدد، قابل اعتماد و قابل انعطاف برای تغییر هستند. الگوهای طراحی خلاقانه ایجاد اشیاء را از codebase  به سوی کلاس های جداگانه حرکت می دهند که این امر به عنوان encapsulation شناخته شده است.

سرفصل:

 • مقدمه
 • نصب Visual Studio برای مک و ویندوز
 • الگو طراحی چیست؟
 • مفاهیم الگوهای طراحی خلاقانه
 • وراثت در مقابل composition
 • Concrete در مقابل abstract
 • درک UML
 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Singleton
 • اجرای الگوهای طراحی سی پلاس پلاس
 • پیاده سازی الگوهای طراحی
 • گسترش الگوهای طراحی
 • مقایسه الگوهای خلاقانه
 • و غیره
C++ Design Patterns: Creational Publisher:Lynda Author:Olivia Chiu Duration:2h 26m Level:Beginner

Explore the five most popular creational design patterns for C++: Factory, Abstract Factory, Builder, Prototype, and Singleton.
Released: 3/28/2018
Design patterns solve the challenges software developers face over and over again. They are reusable, proven solutions that make your software more reliable and flexible to change. Creational design patterns move the creation of objects out of the main codebase and into separate classes-a best practice known as encapsulation. This course explores the five most popular creational design patterns for C++. To convince you of their merits, instructor Olivia Chiu first explains why we use design patterns in the first place, and what problems that creational patterns can help you solve. She then reviews the core concepts, implementation instructions, and examples for each pattern: Factory, Abstract Factory, Builder, Prototype, and Singleton. She also shows how to extend patterns and compare patterns to find the best fit for your applications.
Topics include:
Creational pattern concepts
Running C++ design patterns
Implementing design patterns
Extending design patterns
Comparing creational patterns
Introduction
Welcome
1m 8s
What you should know
2m 22s
Installing Visual Studio for Windows
1m 51s
Installing Visual Studio for Mac
1m 35s
How to use exercise files
52s
Challenges explained
46s
1. Design Patterns Overview
The need for a design pattern
4m 5s
What are design patterns?
3m 39s
Creational patterns overview
1m 48s
2. Creational Patterns
Inheritance vs. composition
4m
Composite object example
6m 39s
Concrete vs. abstract
1m 59s
Understanding UML
2m 55s
3. Factory Method
Factory method concept
5m 36s
Factory method implementation
5m 12s
Running the Factory method example
4m 11s
Factory variations
1m 43s
4. Abstract Factory
Abstract Factory concept
4m 50s
Abstract Factory pattern implementation
6m 3s
Using the Abstract Factory
4m 14s
Running the Abstract Factory
3m 44s
Extending the Abstract Factory
2m 47s
Challenge
4m 1s
Solution
8m 57s
5. Builder
Builder concept
3m 36s
Builder pattern setup
4m 10s
Builder pattern implementation
5m 35s
Running the Builder example
6m 49s
Steps in the Builder pattern
2m 5s
6. Prototype
Prototype concept
4m 15s
Prototype pattern implementation
5m 57s
Running the Prototype example
4m 29s
Shallow copy vs. deep copy
2m 14s
7. Singleton
Singleton concept
3m 2s
Singleton implementation
4m 8s
Running the Singleton pattern
3m 54s
Is the Singleton a good pattern?
5m 29s
Conclusion
Comparing creational patterns
4m 36s
Next steps
1m 7s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 280.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda C Design Patterns Creational_git.ir.rar
captcha