الگوهای طراحی چالش هایی را حل می کنند که توسعه دهندگان نرم افزار بارها و بارها با آنها مواجه می شوند. آنها راه حل های قابل استفاده مجدد، قابل اعتماد و قابل انعطاف برای تغییر هستند. الگوهای طراحی خلاقانه ایجاد اشیاء را از codebase  به سوی کلاس های جداگانه حرکت می دهند که این امر به عنوان encapsulation شناخته شده است.

سرفصل:

 • مقدمه
 • نصب Visual Studio برای مک و ویندوز
 • الگو طراحی چیست؟
 • مفاهیم الگوهای طراحی خلاقانه
 • وراثت در مقابل composition
 • Concrete در مقابل abstract
 • درک UML
 • Factory Method
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Singleton
 • اجرای الگوهای طراحی سی پلاس پلاس
 • پیاده سازی الگوهای طراحی
 • گسترش الگوهای طراحی
 • مقایسه الگوهای خلاقانه
 • و غیره