قالب ها یکی از ویژگی های اساسی برنامه نویسی ++C مدرن هستند. این دوره که برای مبتدیان و افراد سطح متوسط برنامه نویسی ++C طراحی شده است، توضیح می دهد که چرا قالبها مهم هستند و چگونه از آنها می توان استفاده کرد. در ابتدا با توصیف مفهوم قالب و حل مسئله نوشتن توابع و کلاس ها که فقط در نوع پارامتر آنها متفاوت است آشنا می شوید. سپس نشان می دهد که چگونه از توابع قالب برای ایجاد توابع استفاده می شود که با انواع مختلف پارامترها کار می کنند و نحوه استفاده آنها در کد را نشان می دهد. علاوه براین نحوه ی ایجاد و استفاده از کلاس های قالب و انواع پارامتریک که معمولا برای container  ها مانند بردار و لیست استفاده می شود را آموزش می دهد.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • درباره مدرس
 • معرفی قالب های ++C
 • قالب چیست؟
 • منابع
 • قالب های تابع ساده
 • چگونه قالب ها کار می کنند
 • تمرین
 • تعریف کلاس قالب
 • تعریف اعضای کلاس قالب
 • استفاده از کلاس قالب
 • تمرین
 • نتیجه