پیشنهاد فرادرس

اصول تبلیغات در Facebook

دسته بندی ها: سرویس های اینترنتی ، آموزش های لیندا (Lynda) ، بازاریابی فیسبوک (Facebook Marketing) ، آموزش بازاریابی

اصول-تبلیغات-در-facebook

تبلیغات در شبکه اجتماعی Facebook می تواند کسب و کار شما را در کوتاه ترین زمان رونق دهد.

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda با اصول تبلیغات در FaceBook آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • بازبینی تبلیغات فیسبوک
 • معرفی تبلیغاتی
 • آشنایی با انواع آگهی
 • هدف قرار دادن در فیس بوک
 • اصطلاحات تبلیغات عمومی
 • آگهی های فیس بوک
 • راه اندازی یک حساب کاربری
 • ایجاد آگهی در فیس بوک
 • شناسایی مخاطبان اصلی
 • تفکیک مخاطبان
 • گزینه های اضافی تبلیغاتی
 • ارتقای صفحه شما
 • بالا بردن پست صفحه شما
 • مدیریت آگهی موجود
 • ویرایش یک آگهی فعال
 • ایجاد یک آگهی مشابه
 • بازدید آگهی ها
 • دسترسی به گزارش های تبلیغاتی
 • پیاده سازی بهترین روش ها
 • نکاتی برای نوشتن یک آگهی بزرگ
 • انتخاب یک تصویر موثر برای تبلیغ شما
 • ارتقاء عملکرد تبلیغات شما

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Extend your Facebook reach even further with the site's powerful advertising platform. It's flexible enough for any budget and allows you to target specific audiences, so you can make sure your ads are getting in front of the right people. This course will help new Facebook advertisers effectively create, place, and manage their Facebook ads. Author Brad Batesole takes you through the basics: setting up an account, understanding ad structure, and using the Ads Create and the Ads Manager tools. And he'll also show you how to make critical placement and bidding decisions wisely. Learn when to promote pages vs. individual posts, when to use photo ads vs. link ads, and whether to place ads in the news feed, in the sidebar, or on the Facebook mobile app. He'll also show you how to view ad reports, so you can determine whether your ads are accomplishing your goals. Finally, Brad will leave you with some tips for writing great ads, choosing effective images, and improving ad performance.
Topics include:
Understanding ad types
Setting up an advertising account
Writing ads
Managing bidding and placement
Identifying and targeting your primary audience
Boosting page posts
Managing and editing ads and campaigns
Accessing reports
Understanding Facebook's ad policies

Introduction 52s Welcome 52s 1. Facebook Advertising Overview 11m 31s Introducing Facebook ads 3m 35s Understanding ad types 2m 47s Targeting on Facebook 2m 58s Basic advertising terminology 2m 11s 2. Understanding Facebook Ads 7m 1s Setting up an advertising account 2m 31s Understanding ad structure 2m 14s Using the Ads Create tool to define your advertising objective 2m 16s 3. Creating Facebook Ads 32m 35s Choosing your creative 5m 51s Writing your content 4m 15s Managing placements 2m 42s Identifying your primary audience 6m 27s Refining your audience with interest targeting 3m 5s Refining your audience with behavior targeting 3m 8s Deciding on a budget 6m 5s Finalizing the campaign 1m 2s 4. Additional Advertising Options 6m 45s Promoting your page 3m 9s Boosting your page posts 3m 36s 5. Managing Existing Ads 9m 58s Managing and editing ads and campaigns 5m 2s Editing an active ad 3m 7s Creating a similar ad 1m 49s 6. Viewing Advertising Data 10m 47s Accessing advertising reports 3m 59s Scheduling advertising reports 2m 13s Understanding success metrics 3m 19s Viewing your billing summary 1m 16s 7. Implementing Best Practices 9m 54s Tips for writing a great ad 2m 29s Choosing an effective image for your ad 2m 52s Improving the performance of your ads 2m 21s Key Facebook ad policies 2m 12s Conclusion 1m 4s Wrapping up 1m 4s

عنوان دوره: Lynda - Facebook Advertising Fundamentals حجم فایل: 293MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Facebook Advertising Fundamentals

پیشنهاد فرادرس