برای این نوشته توضیحات بنویسید:
1
2
3
4
5
ثبت
     
انصراف

برای این نوشته توضیحات بنویسید

با مشاهده این دوره آموزشی رتوش عکس ها بوسیله فتوشاپ را بخوبی خواهید آموخت. رتوش کردن یا Retouch عکس، یکی از مهم‌ترین مباحث در عکاسی‌ است. اما متأسفانه اکثر عکاسی‌ها با نداشتن اطلاعات کافی، گاهی اوقات عکسی را تحویل می‌گیرند و عکسی که تحویل می‌دهند خیلی تفاوت دارد.با دیدن این دوره آموزشی اصول روتوش کردن یک عکس را به خوبی فرا می گیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های این دوره:

  • رتوش عمومی – پاک کردن
  • آماده سازی تصویر برای روتوش
  • پاک کردن
  • حد فاصل مدل
  • لمس نهایی
  • یک ظاهر طراحی شده تصویر – قسمت 1
  • یک ظاهر طراحی شده تصویر – قسمت 2
  • و…

عنوان دوره: Udemy Photoshop CC: Retouching in no time with Actions

مدت دوره: 1 ساعت

نویسنده: Marcin Mikus


توضیحات:

Udemy Photoshop CC: Retouching in no time with Actions

Marcin Mikus
1 hour

Every Image is different, and every image has to be treat with individual respect. And with good techniques, You can achieve great results for every your image.
In this course I developed great retouching workflow that allows you to get from your images what's best, and make your clients truly impressed. The main mistake that most of the people does, is destroying the skin texture. In this course You will learn how to preserve skin texture without spending countless amount of time on it. And all of this will be possible because of the action I will deliver in this course.
Except retouching the skin, You will learn how to make images more dynamic, and finish up your images with color grading.
Retouching in no Time is the key to get the amazing look without spending hours on Your retouching.
What are the requirements?
Photoshop CC
What am I going to get from this course?
Over 6 lectures and 1 hour of content!
Do Basic Retouch
Produce great images in Photoshop
Work Non-destructively in Photoshop
Improve their workflow
What is the target audience?
Photographers
People interested in natural light photography
Beginning Retouchers


Section 1: Introduction
Lecture 1
Introduction to The Course
04:15
Section 2: Basic Retouching - Clean up
Lecture 2
Preparing image for Retouch
11:13
Lecture 3
Clean up
11:35
Lecture 4
Dodge & Burn - Contouring Model
14:45
Section 3: Final Touches
Lecture 5
Styling the Image - Part 1
11:23
Lecture 6
Styling The Image - Part 2
08:30