آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با سخت افزار سرور

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

آشنایی-با-سخت-افزار-سرور

آشنایی با سرور و سخت افزارهای آن برای یک متخصص شبکه امری واجب است.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با سخت افزارهای سرور، شرکت های سازنده و مباحث دیگری در این زمینه آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ساختار دوره
 • Server چیست؟
 • عوامل تولید Server
 • کامپوننت های Major Server
 • ابزارهای Hardware Identification
 • ابزارهای مدیریت Server
 • آشنایی با مدل های سرور های شرکت Dell
 • آشنایی با مدل های سرور های شرکت HP
 • رمز گشایی شماره های پردازنده اینتل E3-E7
 • رمزگشایی شماره های پردازنده Intel Legacy
 • معرفی Hardware Evaluation
 • کامپوننت های Benchmark
 • پردازنده Benchmark
 • و ...

عنوان دوره آموزشی: Understanding Server Hardware سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت نویسنده: Glenn Berryلیست سرفصل های دوره آموزشی:

What is a Server?
	 02:13	
Server Form Factors
	 02:57	
Typical Server Form Factors
	 02:12	
Major Server Components
	 02:54	
How are Servers Different than Desktops?
	 01:22	
Summary
	 01:11	
Course Structure
	 00:51	
Hardware Identification		 00:39:21	
Introduction
	 01:29	
Gathering Information About Your Hardware
	 02:20	
Hardware Identification Tools
	 01:58	
Demo: Windows System Properies Dialog
	 00:57	
Demo: msinfo32
	 02:07	
Demo: CPU-Z
	 03:56	
Server Management Tools
	 02:02	
Understanding Dell Server Model Numbers
	 01:17	
Understanding HP Server Model Numbers
	 01:24	
Identifying Your Processor(s)
	 01:33	
Decoding Intel E3-E7 Processor Numbers
	 01:46	
Intel Xeon E3-E7 Processor Number Examples
	 01:58	
Decoding Intel Legacy Processor Numbers
	 01:35	
Intel Xeon Legacy Processor Number Examples
	 01:29	
References for Intel Xeon Processor Information
	 00:45	
Demo: Intel Ark Database
	 01:48	
Decoding AMD Opteron Processor Numbers
	 01:24	
AMD Opteron Processor Number Examples
	 01:42	
Understanding Your Server's License Limits
	 02:27	
Understanding Your Server's Physical Limits
	 02:24	
Summary
	 02:24	
What is Next?
	 00:36	
Hardware Evaluation		 00:46:34	
Introduction
	 01:31	
Understanding Your Workload
	 01:32	
Application Benchmarks
	 01:18	
TPC TPC-E OLTP Benchmark
	 01:32	
TPC TPC-H Decision Support Benchmark
	 01:41	
SPEC SPECjbb2005 Java Server Benchmark
	 01:40	
Component Benchmarks
	 01:36	
Disk Benchmarks
	 00:24	
CrystalDiskMark 3.0.1c
	 02:27	
Demo: CrystalDiskMark 3.0.1c
	 03:42	
HD Tune Pro 5.0
	 01:34	
Demo: HD Tune Pro 5.0
	 04:02	
ATTO Disk Benchmark v2.48
	 00:59	
Demo: ATTO Disk Benchmark v2.48
	 03:31	
SQLIO Disk Benchmark
	 01:05	
Processor Benchmarks
	 00:50	
Geekbench 2.3.4 Benchmark
	 01:59	
Demo: Geekbench 2.3.4 Benchmark
	 02:16	
SPEC CPU2006 Processor Benchmark
	 01:40	
Maxon Cinebench 11.5
	 01:42	
Demo: Maxon Cinebench 11.5 Benchmark
	 02:33	
Memory Benchmarks
	 00:24	
Geekbench Memory Benchmarks
	 01:52	
SiSoft Sandra 2012
	 01:04	
Understanding Hardware Tradeoffs
	 01:24	
Summary
	 01:25	
What is Next?
	 00:51	
Hardware Selection		 00:43:42	
Introduction
	 01:22	
Choosing a Server Vendor
	 01:49	
Choosing a Server Form Factor
	 01:41	
Common Server Form Factors
	 02:47	
Choosing a Processor Vendor
	 01:43	
Choosing a Server Model
	 02:28	
Choosing a Processor Model
	 02:58	
Determining the Amount of RAM
	 02:59	
Choosing the Storage Type
	 03:11	
Internal Drives
	 03:55	
PCI-E Storage Cards
	 02:11	
Direct-Attached Storage (DAS)
	 02:33	
Storage Area Network
	 03:02	
RAID Basics
	 01:03	
RAID 1
	 01:26	
RAID 5
	 01:48	
RAID 50
	 01:06	
RAID 10
	 01:13	
Choosing Components for Redundancy
	 02:16	
Summary
	 01:31	
What is Next?
	 00:40	
Hardware Maintenance		 00:16:34	
Introduction
	 01:29	
The Importance of Hardware Maintenance
	 01:39	
Knowing What Has to be Maintained
	 01:04	
Discovering When Hardware-Related Updates are Needed
	 01:42	
Planning and Testing Hardware Updates
	 01:51	
Discovering When Operating System Updates are Needed
	 01:53	
Planning and Testing Operating System Updates
	 02:32	
Using Rolling Maintenance Techniques
	 02:12	
Summary
	 01:41	
What is Next?
	 00:31	
Servers in the Real World		 00:15:40	
Introduction
	 01:16	
How to Justify the Purchase of a New Server
	 03:37	
Knowing What Hardware Tradeoffs to Make
	 02:25	
Choosing Hardware to Minimize License Costs
	 02:22	
Server Consolidation
	 02:01	
Hardware Virtualization
	 01:53	
Resources
	 00:57

حجم فایل: 359MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Understanding Server Hardware

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


عدنان 5 سال و 10 ماه قبل

بسیار عالی