Windows Azure

معرفی Windows Azure

در سال 2008،  شرکت ماکروسافت ویندوز اژور را معرفی و در سال 2010 آن را روانه ی بازار کرد. در واقع ویندوز اژور نوعی پلتفرم رایانش ابری است که به منظور ایجاد و مدیریت برنامه ها از طریق شبکه ی جهانی با مدیریت ماکروسافت و به میزبانی مراکز داده ی این شرکت ساخته شد.

ویژگی های Windows Azure

 • یک سرویس ابری بسیار انعطاف پذیر ، مقیاس پذیر و دارای قابلیت سفارشی شدن برای ذخیره سازی سریع و ایجاد و انتقال برنامه ها
 • دارای سیستم عامل microsoft cloud به منظور سهولت در تجربه ابر برای کاربران عادی

به منظور تسهیل مدیریت وب سایت ها، ویندوز اژور هر دو سرویس PaaS و IaaS را ارائه می دهد. از این رو، اکثر زبان های برنامه نویسی و ابزار های لازم را پشتیبانی می کند.

کاربرد Windows Azure

 • داشتن سرویس های زیرساختاری برای دسترسی به منابع بیستر
 • سرویس های وب: داشتن زیرساخت قوی برای مدیریت و پشتیبانی
 • سرویس های موبایل به منظور انتشار هر برنامه ای که در این ویندوز ساخته می شود.
 • داده های بزرگ به منظور درک بهتر داده ها، دریافت اطلاعات از چندین منبع و مدیریت آنها
 • سرویس های رسانه ای
 • ذخیره سازی ، بک آپ و بازیابی به منظور تسریع در این موارد و محافظت بیشتر از داده ها
 • مدیریت هویت و دسترسی به منظور امنیت بیشتر
 • Lynda Microsoft Azure: Design and Implement a Storage Strategy

Lynda Microsoft Azure: Design and Implement a Storage Strategy

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۸
 • Lynda Microsoft Azure: Design and Deploy ARM Templates

Lynda Microsoft Azure: Design and Deploy ARM Templates

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۸
 • Lynda Microsoft Azure: Create and Manage Virtual Machines

Lynda Microsoft Azure: Create and Manage Virtual Machines

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۸
 • Lynda Microsoft Azure: Core Functionalities

Lynda Microsoft Azure: Core Functionalities

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۷
 • Lynda Microsoft Azure: Business Continuity

Lynda Microsoft Azure: Business Continuity

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۷
 • Lynda Microservices and Azure Service Fabric Basics for Developers

Lynda Microservices and Azure Service Fabric Basics for Developers

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۷
 • Lynda Microsoft Azure: Virtual Network Implementation

Lynda Microsoft Azure: Virtual Network Implementation

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۷
 • Lynda Office 365: Manage Identities using Azure AD Connect

Lynda Office 365: Manage Identities using Azure AD Connect

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۷
 • Pluralsight Azure Function Triggers Quick Start

Pluralsight Azure Function Triggers Quick Start

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۶
 • Pluralsight Cloud Design Patterns for Azure: Availability and Resilience

Pluralsight Cloud Design Patterns for Azure: Availability and Resilience

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۶
 • Pluralsight Developing with .NET on Microsoft Azure – Getting Started

Pluralsight Developing with .NET on Microsoft Azure – Getting Started

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۶
 • Pluralsight Microsoft Azure Virtual Machines – Getting Started

Pluralsight Microsoft Azure Virtual Machines – Getting Started

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۶
 • Pluralsight Microsoft Azure Security – Getting Started

Pluralsight Microsoft Azure Security – Getting Started

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۶
 • Pluralsight Microsoft Azure IaaS Monitoring and Management – Getting Started

Pluralsight Microsoft Azure IaaS Monitoring and Management – Getting Started

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۵
 • Lynda NoSQL Development with DocumentDB in Azure

Lynda NoSQL Development with DocumentDB in Azure

چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۵
 • Lynda Learning Azure SQL Querying

Lynda Learning Azure SQL Querying

چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۵
 • Pluralsight SQL Server: Understanding and Using Azure SQL Database

Pluralsight SQL Server: Understanding and Using Azure SQL Database

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۷
 • LinuxAcademy Architecting Microsoft Azure Solutions Exam 70-534 Prep

LinuxAcademy Architecting Microsoft Azure Solutions Exam 70-534 Prep

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۴۲
 • LinuxAcademy Azure IoT for the Enterprise

LinuxAcademy Azure IoT for the Enterprise

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۴۰
 • LinuxAcademy Azure IoT Essentials

LinuxAcademy Azure IoT Essentials

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۴۰
 • LinuxAcademy Machine Learning with Azure

LinuxAcademy Machine Learning with Azure

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۲۳