آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با SSH

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش ویندوز سرور ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه

آشنایی-با-ssh

در این آموزش تصویری نحوه کار با SSH را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مبانی SSH
 • SSH چیست؟
 • اتصال به SSH server از Windows
 • اتصال به SSH server از Mac OS X یا Linux
 • اتصال امن با یک کلید
 • استفاده از یک کلید برای دسترسی بیشتر
 • اتصال به SSH server از Windows با استفاده از یک کلید
 • موارد استفاده SSH
 • انتقال فایل با پروتکل انتقال SSH فایل (SFTP)
 • انتقال فایل ها با نسخه امن (SCP)
 • راه اندازی SSH server
 • راه اندازی سرویس SSH در لینوکس
 • راه اندازی سرویس SSH در Mac OS X
 • کار با Windows و SSH servers
 • و...

عنوان دوره: Lynda Understanding SSH سطح: مقدماتی مدت زمان: 33 دقیقه نویسنده: Scott Simpson

توضیحات:

Secure Shell (SSH) offers a safe way to communicate with a server and to connect to systems remotely. Consequently, SSH is a vital skill for anyone who works in IT. In this short course, Scott Simpson explains what SSH is and shows how to connect to an SSH server from different operating systems. He also demonstrates how to transfer files via SSH File Transfer Protocol (SFTP) and secure copy (SCP), and how to set up your own SSH server on Linux and Mac OS X.

Introduction 2m 23s Welcome 58s What you should know before starting this course 1m 12s Using the exercise files 13s 1. SSH Basics 11m 44s What is SSH? 5m 8s Connecting to an SSH server from Windows 3m 19s Connecting to an SSH server from Mac OS X or Linux 3m 17s 2. Connecting Securely with a Key 9m 34s Using a key for more-secure access 1m 10s Generating a key pair on Mac OS X or Linux 3m 23s Connecting to an SSH server from Mac OS X and Linux using a key 1m 38s Generating a key pair on Windows 2m 15s Connecting to an SSH server from Windows using a key 1m 8s 3. Other Uses of SSH 6m 42s Transferring files with SSH File Transfer Protocol (SFTP) 2m 21s Transferring files with secure copy (SCP) 1m 54s Creating an SSH tunnel 2m 27s 4. Setting Up an SSH Server 6m 18s Setting up the SSH service on Linux 4m 14s Setting up the SSH service on Mac OS X 50s Windows and SSH servers 1m 14s Conclusion 22s Goodbye 22s

حجم فایل: 81MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Understanding SSH

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Lynda-Understanding SSH_git.ir.rar