پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Windows Embedded Standard 7

دسته بندی ها: اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آشنایی-با-windows-embedded-standard-7

ویندوز Embedded 7 هفتمین نسخه از سیستم عامل های Windows Embedded CE می باشد Windows Embedded Compact 7 یک سیستم عامل بی درنگ ( real-time OS ) است که جدا از خط تولید سیستم عامل های سری NT طراحی شده است.

از این سیستم عامل برای کنترل ابزارهای دقیق و خاص سازمانی مانند کنترل کننده های صنعتی ، دستگاه های الکترونیکی، سیستم های GPS و سیستم سرگرمی (infotainment systems ) استفاده می شود. در این دوره آموزشی از شرکت Pluralsight شما با نحوه کار کردن با این سیستم عامل آشنا می شوید.

سرفصل های این دوره آموزشی:

 • مقدمه ای بر Windows Embedded Standard 7
 • ویژگی های Windows Embedded Standard 7
 • ابزار و فرآیندها
 • ساخت Image سیستم عامل
 • نرم افزار ساخت Windows Embedded Standard 7
 • EEFs چیست؟
 • تکنولوژی WES 7 Boot
 • نام تجاری و سفارشی Shell
 • ساخت سیستم عامل در دستگاه مرجع
 • پیکربندی نهایی در دستگاه مقصد
 • آشنایی با ساخت اتوماسیون
 • تنظیم اتوماسیون در ICE، ساخت و بررسی نتایج
 • حفظ و نگهداری WES 7
 • سفارشی کردن ویندوز PE

عنوان دوره آموزشي: Introduction to Windows Embedded Standard 7 سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت و 1 دقيقه نويسنده: Alexander Wechsler

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 06:06	
Windows Embedded Standard 7 Features
	 14:27	
Embedded Enabling Features
	 04:16	
Tools and Processes
	 03:35	
Demo - Image Builder Wizard
	 08:54	
Target Devices
	 01:54	
Summary
	 01:06	
Creating Operating System Images		 01:03:07	
Introduction
	 01:44	
WES 7 build process - in detail
	 20:40	
Demo - Image Configuration Editor
	 18:47	
Windows Embedded Standard 7 Build Utilities
	 20:07	
Summary
	 01:49	
Embedded Enabling Features		 01:00:48	
Introduction
	 02:49	
EEFs Explained
	 05:54	
Disk Filters
	 20:06	
Disk Filter Demo
	 17:37	
WES 7 Boot Technologies
	 02:32	
WES 7 Boot Technology Demo
	 02:24	
Branding and Custom Shell
	 05:36	
Built-in Communication Stacks
	 02:17	
Summary
	 01:33	
Kiosk System Project		 01:14:24	
Introduction
	 02:14	
Definition of Kiosk System Requirements
	 03:28	
System Design
	 09:31	
Configure Packages to Meet Requirements
	 09:47	
Configure The OS Image in ICE
	 23:15	
Build OS on Reference Device
	 05:57	
Apply Additional Settings in The New OS
	 12:21	
Final Configurations on Target Device
	 05:38	
Summary
	 02:13	
Advanced Image Handling		 01:02:26	
Introduction
	 01:27	
Fine-Tuning Kiosk System
	 02:40	
Adding Keyboard Filter
	 07:24	
Introduction to Build Automation
	 11:33	
Automating Configuration on Reference Device
	 10:10	
Automating Configuration on Target Device
	 07:19	
Configure Automation in ICE, Build and Check Results
	 09:42	
Integrating Drivers
	 04:06	
Maintaining WES 7 Images
	 04:14	
Customizing Windows PE and Summary
	 03:51Introduction
	 06:06	
Windows Embedded Standard 7 Features
	 14:27	
Embedded Enabling Features
	 04:16	
Tools and Processes
	 03:35	
Demo - Image Builder Wizard
	 08:54	
Target Devices
	 01:54	
Summary
	 01:06	
Creating Operating System Images		 01:03:07	
Introduction
	 01:44	
WES 7 build process - in detail
	 20:40	
Demo - Image Configuration Editor
	 18:47	
Windows Embedded Standard 7 Build Utilities
	 20:07	
Summary
	 01:49	
Embedded Enabling Features		 01:00:48	
Introduction
	 02:49	
EEFs Explained
	 05:54	
Disk Filters
	 20:06	
Disk Filter Demo
	 17:37	
WES 7 Boot Technologies
	 02:32	
WES 7 Boot Technology Demo
	 02:24	
Branding and Custom Shell
	 05:36	
Built-in Communication Stacks
	 02:17	
Summary
	 01:33	
Kiosk System Project		 01:14:24	
Introduction
	 02:14	
Definition of Kiosk System Requirements
	 03:28	
System Design
	 09:31	
Configure Packages to Meet Requirements
	 09:47	
Configure The OS Image in ICE
	 23:15	
Build OS on Reference Device
	 05:57	
Apply Additional Settings in The New OS
	 12:21	
Final Configurations on Target Device
	 05:38	
Summary
	 02:13	
Advanced Image Handling		 01:02:26	
Introduction
	 01:27	
Fine-Tuning Kiosk System
	 02:40	
Adding Keyboard Filter
	 07:24	
Introduction to Build Automation
	 11:33	
Automating Configuration on Reference Device
	 10:10	
Automating Configuration on Target Device
	 07:19	
Configure Automation in ICE, Build and Check Results
	 09:42	
Integrating Drivers
	 04:06	
Maintaining WES 7 Images
	 04:14	
Customizing Windows PE and Summary
	 03:51

حجم فايل: 908MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Windows Embedded Standard 7

پیشنهاد فرادرس