آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصول Home Automation

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

آموزش-اصول-home-automation

این آموزش تصویری نحوه راه اندازی یک اتوماسیون خانگی را به شما می آموزد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • Home Automation چیست؟
 • تاریخچه Home Automation
 • نصب و راه اندازی NOOBS on the Raspberry Pi
 • آشنایی با درایور X10
 • استفاده از افعال REST و JSON برای اضافه کردن یا حذف
 • ماژول های Switch
 • عیب یابی لوازم جانبی
 • ماژول های پیشرفته
 • طراحی یک سیستم X10
 • ایجاد یک Home Automation Client
 • ساخت یک برنامه دسکتاپ در .NET

عنوان دوره آموزشی: Home Automation Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 59 دقیقه

نویسنده :Erik Dietrichلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 01:02	
What is Home Automation?
	 02:40	
History of Home Automation
	 03:21	
My Setup and Why I Chose It
	 01:08	
What to Order to Follow Along
	 02:55	
Summary
	 00:21	
Turning on a Light With Your Raspberry Pi		 00:34:56	
Introduction
	 00:49	
Ordering the Right Parts
	 10:08	
Installing NOOBS on the Raspberry Pi
	 06:23	
First Boot-Up and Initial Configuration
	 05:17	
Installing the Necessary Software for Home Automation
	 07:33	
Let’s Turn on a Light!
	 04:08	
Summary
	 00:35	
Setting Up for Home Automation Development		 00:17:34	
Introduction
	 00:56	
Getting Ready to Code on the Pi
	 08:29	
Setting Up the Web Server
	 02:55	
Getting to Know the X10 Driver
	 04:44	
Summary
	 00:29	
Building a REST Endpoint		 00:51:27	
Introduction
	 01:16	
Hello World With REST and Python
	 08:25	
Now, Turn on a Light With REST!
	 05:11	
Laying out a Route Map Structure for Lights
	 07:08	
Using REST Verbs and JSON to Add or Remove Lights
	 13:45	
Finalizing the Server
	 14:47	
Summary
	 00:52	
X10 in Depth		 00:35:40	
Introduction
	 00:52	
X10 Pros and Cons
	 04:02	
Other Home Automation Products on the Market
	 03:28	
The Real Basics: Turn on a Light With a Keychain
	 01:45	
House Codes and Unit Codes
	 02:22	
Plugin/Lamp Modules
	 03:58	
Switch Modules
	 03:34	
Controller Modules
	 04:22	
Troubleshooting Accessories
	 04:24	
Advanced Modules
	 02:51	
Designing an X10 System
	 03:02	
Summary
	 00:53	
Creating a Home Automation Client		 00:28:03	
Introduction
	 01:05	
A Client-side Command Line App in Python
	 06:55	
A Console Application Client in .NET
	 06:13	
Building a Desktop Application in .NET
	 10:46	
Understanding the Power of RESTful Home Automation for Clients
	 01:44	
Summary
	 01:16

حجم فایل: 577MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Home Automation Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس