آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش تست نرم افزار در دات نت بخش دوم

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، آموزش تست نرم افزار

آموزش-تست-نرم-افزار-در-دات-نت-بخش-دوم

در این آموزش تصویری با نحوه تست نرم افزارهای مبتنی بر دات نت آشنا می شوید.

این دوره آموزشی دو بخش دارد و محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • اضافه کردن Edit Owner View
 • آشنایی با Communication Breakdown
 • ایجاد Scenario ها
 • سطح Scenerio
 • استفاده از Executable Specification
 • ساخت اتوماسیون ATDD
 • پیاده سازی Scenario Step
 • آشنایی با StoryQ
 • تولید Documentation
 • استفاده از Factory
 • استایل های Test
 • کاهش کلاس Coupling
 • استفاده از Command
 • آشنایی با SpecFlow

عنوان دوره آموزشی: Test First Development - Part 2 سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 44 دقیقه نویسنده: David Starrلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Agile Testing Quadrant
	 02:55	
Testing Pyramid
	 01:42	
Application Testing Strategy
	 03:13	
Communication Breakdown
	 03:25	
Expressing Desirements
	 01:35	
Demo: A Typical Conversation
	 02:49	
Exercise: Creating Scenarios
	 01:57	
Scenerio Levels
	 01:40	
From Desirements to Requirements
	 02:18	
Using Executable Specifications
	 00:50	
Demo: A Valiant Attempt
	 02:37	
Demo: Publishing Test Results
	 02:41	
AAA|GWT|Context Specficiation
	 01:29	
Final Thoughts
	 01:23	
Acceptance Test Driven Development		 00:34:22	
Introduction
	 01:43	
Where ATDD Fits
	 03:48	
ATDD in an Iterative Development Model
	 01:26	
ATDD Build Automation
	 01:30	
Gherkin
	 01:47	
Introducing SpecFlow
	 05:29	
SpecFlow Under the Covers
	 02:16	
Implementing Scenario Steps
	 10:20	
SpecFlow Final Thoughts
	 03:57	
Summary
	 02:06	
More Acceptance Test Driven Development		 00:33:49	
Introduction
	 00:56	
Introducing StoryQ
	 07:49	
Generating the Documentation
	 03:04	
Implementing the Story
	 04:46	
Roll Your Own ATDD
	 12:34	
Context Chaining
	 01:43	
Summary
	 02:57	
Behavior Driven Development		 00:41:51	
Introduction
	 01:46	
The Essence of BDD
	 03:59	
BDD Expression Variants
	 01:03	
Demo: Hand-Rolled BDD
	 06:18	
Demo: Machine Specifications
	 03:36	
Testing Styles
	 03:43	
Reducing Class Coupling
	 03:15	
Demo: State vs. Interaction Testing
	 04:00	
Demo: Data Layer Substitution
	 05:01	
Demo: Refactoring to a Command
	 07:01	
Demo: Using the Command
	 01:09	
Summary
	 01:00	
More Behavior Driven Development		 00:22:04	
Introduction
	 00:38	
Repositioning Business Logic
	 00:39	
Demo: State of the Code
	 03:01	
Demo:Using the Factory
	 06:53	
Demo:Testing an Abstract Class
	 04:00	
Prudent Code Coverage
	 02:08	
Demo: Code Coverage
	 03:50

حجم فایل: 640MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Test First Development Part 2

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس