آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ساخت اپلیکیشن های Windows Store

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش ویژوال استودیو (Visual Studio) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، مترو ویندوز ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش XAML

آموزش-ساخت-اپلیکیشن-های-windows-store

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت اپلیکیشن های Windows Store در محیط Visual Studio آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با Windows 8
 • بررسی ویژگی های مشترک ویندوز
 • کار با توسعه دهنده WPF
 • راه اندازی Visual Studio 2012
 • اصول برنامه Windows Store در ویندوز
 • ایجاد یک برنامه Windows Store با Visual Studio 2012
 • آشنایی با رابط کاربری Visual Studio
 • بررسی XAML
 • کار با #c
 • اشکال زدایی برنامه
 • شناخت وضوح صفحه نمایش و تصویر
 • کار با انتخاب صفحات 
 • آشنایی با دستورالعمل های طرح بندی مایکروسافت
 • برنامه نویسی async 
 • آشنایی با سیستم های لمسی
 • کار با مقادیر ورودی و کنترلها
 • نمایش محتوای وب و HTML با WebView
 • ایجاد کنترل های سفارشی کاربر
 • مدیریت تنظیمات برنامه
 • ارسال پیام از طریق API
 • اتصال داده ها
 • اشکال زدایی اتصالات XAML
 • مشاهده لیست کنترلها
 • به اشتراک گذاری داده های برنامه
 • کار با فایل های ذخیره سازی
 • آشنایی با مسیر فایل های URI
 • طرح چاپ و صفحه بندی
 • و...

عنوان دوره: Lynda Building Windows Store Appsتوضیحات:

Start creating apps to distribute to Microsoft Windows desktops, tablets, and phones. This course lays the groundwork for coding and distributing your very first app for Windows 8. First, explore the XAML and C# syntax and the tools for developing your code, including Visual Studio and Expression Blend. Then discover how to lay out your app's interface; add color, transforms, and page-to-page navigation; handle orientation changes for mobile devices; respond to events; and accept input via controls and touch gestures. Author and avid developer Walt Ritscher also shows how to configure Windows Tiles, which makes your app accessible, and charms, which allow you to search your app, change its settings, or share app data. Plus, learn advanced techniques for viewing, editing, and storing data and system files.
Topics include:
Understanding the Windows 8 ecosystem
Setting up Visual Studio 2012
Creating a new project
Using app templates to jump-start your project
Working with the device simulator
Debugging your app
Creating layout containers
Controlling the view states
Working with input controls like check boxes, sliders, and progress bars
Understanding the application life cycle
Sending notifications with the Toast API
Creating Live Tiles
Using data binding
Working with sensors and devices

Introduction 1m 51s Welcome 1m 1s Using the exercise files 50s 1. Getting Started 37m 48s Understanding the Windows 8 ecosystem 5m 45s Understanding Windows Store apps 4m 59s Exploring features common to all Windows Store apps 6m 30s Windows Store Apps for the Silverlight or WPF developer 3m 2s Setting up your developer computer 5m 36s Setting up Visual Studio 2012 for this course 6m 38s Preparing a Windows 8 tablet for development 5m 18s 2. Windows Store App Fundamentals 1h 12m Creating a Windows Store app project with Visual Studio 2012 8m 6s Familiarizing yourself with the Visual Studio interface 8m 9s Knowing when to use Expression Blend instead of Visual Studio 8m 24s Using app templates to jump-start your new project 5m 35s Exploring the file structure for an app project 5m 44s Exploring the XAML syntax 8m 20s Working with C# 8m 45s Working with the device simulator 3m 48s Debugging your code 6m 55s Understanding screen resolution and image resources 3m 37s Understanding animation in modern user interfaces 5m 16s 3. Page Navigation 20m 14s Working with the frame 6m 44s Page-to-page navigation 6m 54s Dialogs and pop-ups 6m 36s 4. Layout Containers and Brushes 43m 33s Understanding layout 7m 0s Understanding Microsoft layout guidelines 5m 46s Using vibrant colors for elements 7m 57s Getting colorful with gradient brushes 5m 12s Exploring sophisticated layout with the grid 8m 34s Absolute positioning with the Canvas panel 5m 36s Manipulating elements with transforms 3m 28s 5. Async Programming 24m 6s The async API 6m 13s Working with C# await and async 7m 28s Showing progress during an async operation 5m 36s Cancelling pending operations 4m 49s 6. View States 19m 46s Understanding the view states 3m 7s Handling orientation changes 3m 42s Working with the snapped state 5m 0s Why Visual State Manager is the best tool for view states 7m 57s 7. Understanding the Event Model 21m 6s Understanding routed events 4m 52s Wiring up event handlers 8m 59s Exploring keyboard events 7m 15s 8. Exploring the Touch System 19m 45s Understanding the touch system 3m 58s Using pointer events 6m 39s Gestures 2m 51s Manipulations 6m 17s 9. Input and Controls 36m 33s The application bar 7m 56s Working with text 5m 54s Toggling states with checkbox and toggle controls 5m 3s Gathering numerical data with a slider 5m 17s Showing web content and HTML with WebView 4m 13s Creating custom user controls 8m 10s 10. The Application Life Cycle 24m 29s Surveying the application life cycle 6m 15s Writing and debugging life cycle events 9m 26s Startup and custom splash screens 4m 44s Managing application settings 4m 4s 11. Tiles and Toast 26m 4s Configuring basic tiles 4m 15s Understanding live tiles, toasts, and the notification system 4m 37s Creating live tiles 7m 18s Adding secondary tiles to the Start screen 6m 42s Sending messages via the toast API 3m 12s 12. Data Binding 36m 19s Using data binding to work with data 5m 18s Element-to-element binding 5m 19s Binding a business class to an element 5m 55s Converting data with ValueConverters 8m 28s Change notification and observable collections 5m 3s What about MVVM? 2m 36s Debugging your XAML bindings 3m 40s 13. Viewing Lists with List Controls 24m 19s Choosing a control for listing data 2m 6s Understanding basic binding in list controls 6m 16s Creating vertical lists with ListView 4m 58s Creating horizontal lists with GridView 6m 33s Flipping through lists with FlipView 1m 40s Switching views with Semantic Zoom 2m 46s 14. Charms and Contracts 19m 22s Searching your application with the Search charm 10m 7s Sharing app data with the Share charm 3m 54s Changing app settings with the Settings charm 5m 21s 15. Working with Sensors 22m 12s Working with sensors and devices 3m 3s Moving elements with the accelerometer 3m 14s Exploring Bing Map and the Location and Compass APIs 7m 23s Capturing still images and video 8m 32s 16. Working with Files 25m 32s Getting file access permission for your app 2m 5s Working with storage files 5m 19s Querying files 5m 2s Choosing content with file pickers 6m 25s Understanding URI file paths 6m 41s 17. Printing 13m 47s Working with printers and the Charm bar 5m 54s Print layout and paging 7m 53s Conclusion 1m 7s Next steps 1m 7s

حجم فایل: 1.14GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Building Windows Store Apps Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس