آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش نصب پیکربندی Linux

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

آموزش-نصب-پیکربندی-linux

در این آموزش تصویری با نحوه نصب و پیکربندی سیستم عامل Linux آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • توزیع های لینوکس
 • کار با Lubuntu
 • آموزش لینوکس
 • نصب لینوکس
 • نصب و راه اندازی Saucy Salamander
 • راه اندازی دوگانه با ویندوز و PXE
 • تعیین تنظیمات سخت افزار
 • آشنایی با سیستم های شبه فایل
 • استفاده از ابزار گرافیکی
 • مدیریت Boot Loader
 • آشنایی با روش Linux Boot
 • ویرایش منوی GRUB در SUSE Linux
 • کنترل خدمات لینوکس در SUSE و Ubuntu
 • مدیریت نرم افزار و RPM فایل چیست؟
 • کار با بسته های RPM
 • مدیریت نرم افزار در SUSE
 • شناخت و مدیریت فایل های سیستم لینوکس
 • ایجاد پارتیشن
 • ایجاد سیستم فایل
 • تعویض پارتیشن
 • کار با ابزارهای سیستم فایل
 • پیاده سازی در لینوکس
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Linux Installation and Initial Configuration سطح: مقدماتی مدت زمان: 6 ساعت و 21 دقیقه نویسنده: Andrew Mallettتوضیحات:

Course Contents
	 11:15	
How You Will Learn
	 04:29	
Module Summary
	 02:54	
Linux Distributions		 00:21:41	
Demystifying Linux Distributions
	 05:43	
Taking A Look At Ubuntu
	 04:01	
A Quick Tour Of Centos
	 02:04	
A Visit To Distrowatch
	 02:01	
Low Resource Computing With Lubuntu
	 03:48	
Raspberry Pi For Learning Linux
	 02:46	
What Did We Look At?
	 01:15	
Installing Linux		 00:40:57	
How Many Ways Can We Install Linux?
	 03:22	
Installing Saucy Salamander
	 10:13	
Enterprise Install
	 11:38	
Dual Booting With Windows and PXE Install
	 13:01	
Re-capping What We Have Done
	 02:40	
Determine Hardware Settings		 00:33:37	
Which Terminal Are We Connected To?
	 05:50	
Determining Resource Usage From the Command Line of the Pi
	 09:57	
Understanding Pseudo File Systems
	 03:56	
Obtaining Resource Information From Pseudo File Systems
	 10:29	
Using Graphical Tools to Determine Resource Usage
	 03:23	
Managing the Boot Loader and Understanding Run Levels		 01:11:16	
Shutting Down Linux
	 05:11	
Using the Shut-down Command in CentOS 6.5
	 10:54	
Understanding the Linux Boot Procedure
	 09:27	
Investigating Linux Boot Loaders
	 05:56	
Working With GRUB in SUSE Linux
	 06:25	
Editing the GRUB Menu in SUSE Linux
	 06:09	
Working With Linux Run Levels
	 11:05	
Setting the Default Run Level in Ubuntu
	 04:44	
Controlling Linux Services in SUSE and Ubuntu
	 09:50	
Summary
	 01:30	
Software and Package Management		 00:41:58	
What is Software Management and RPM Files?
	 04:29	
Working With RPM Packages
	 09:29	
The Basics of YUM
	 04:34	
Learning the YUM Shell
	 03:14	
Creating a YUM Repository
	 05:39	
Debian Package Management Overview
	 02:05	
Working With DPKG and APT on Debian and Ubuntu Systems
	 10:38	
Software Management on SUSE
	 01:47	
Management of Shared Software Libraries		 00:21:52	
Introduction to Shared Libraries in Linux
	 02:57	
Managing User Space Modules
	 09:03	
Managing Kernel Modules
	 07:46	
Summary of Shared Libraries
	 02:04	
Understanding and Managing the Linux File System		 00:49:20	
Introduction to Linux File Systems
	 05:45	
Disk Labels, GPT Disks, and MBR Disks
	 11:01	
Creating Partitions
	 07:26	
Understanding File Systems
	 03:05	
Creating File Systems
	 05:29	
Mounting File Systems
	 14:35	
Summary
	 01:56	
Virtual Memory and File System Tools		 00:42:43	
Introduction to Virtual Memory and Tools
	 02:13	
Working With Swap Partitions
	 13:09	
Managing Swap Files
	 05:18	
File System Tools Explained
	 01:06	
Working With File System Tools
	 13:00	
Salvaging Deleted Files
	 06:53	
Summary
	 01:01	
Controlling Access to File Systems		 00:37:08	
Introduction to Access Control
	 03:15	
File System Permissions
	 11:01	
Creating and Understanding Links
	 09:43	
Implementing Quotas in Linux
	 12:00	
Summary
	 01:06

حجم فایل: 891MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Linux Installation and Initial Configuration

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس