آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کدنویسی تدافعی در سی شارپ

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، برنامه نویسی تدافعی (Defensive Programming) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

آموزش-کدنویسی-تدافعی-در-سی-شارپ

برنامه نویسی تدافعی (Defensive programming) یک روش امن برای طراحی نرم افزارهایی است که کارکرد آنها در شرایط پیش بینی نشده قابل اطمینان است.

استفاده از این روش کیفیت کدنویسی را بهبود میبخشد و تعداد اشکالات برنامه را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه برنامه نویسی تدافعی می توانید این مقاله را مطالعه کنید.

این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight نحوه کدنویسی تدافعی در سی شارپ را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • برنامه نویسی Defensive چیست؟
  • آشنایی با Predictable Code
  • آشنایی  با Validating Method Parameters
  • ایجاد Unit Tests
  • استفاده از Test Explorer
  • Declaration متغیرهای محلی
  • پیش بینی خطاها
  • کار با Exception Handling

عنوان دوره آموزشی: Defensive Coding in C#.net سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 32 دقیقه نویسنده: Deborah Kurataلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 00:41	
What is Defensive Coding?
	 03:37	
Clean Code
	 04:00	
Testable Code and Unit Tests
	 03:09	
Predictable Code
	 02:55	
Topics
	 01:49	
Defending Your Methods - Part 1		 00:57:07	
Introduction
	 02:10	
Clean, Testable, and Predictable Methods
	 03:11	
Example: Clean, Testable, and Predictable Methods
	 09:18	
Demo: Creating a Class Library Component
	 10:28	
Demo: Clean, Testable, and Predictable Methods
	 27:52	
Demo: Named Arguments
	 02:08	
Key Points
	 01:58	
Defending Your Methods - Part 2		 00:23:45	
Introduction
	 01:31	
Validating Method Parameters
	 02:53	
Demo: Validating Method Parameters
	 13:03	
Demo: Method Overloading
	 02:41	
Key Points
	 03:35	
Automated Code Testing		 00:46:58	
Introduction
	 06:21	
I Don't Have Time to Test!
	 05:05	
Code First vs. Test First
	 01:06	
Defining Unit Test Cases
	 04:46	
Creating Unit Tests
	 08:42	
Using Test Explorer
	 04:41	
Generating Unit Tests
	 03:46	
Unit Tests and Exceptions
	 06:30	
Dependencies
	 03:55	
Summary
	 02:02	
Defending Your Methods Part 3: Returning Predictable Results		 00:32:36	
Introduction
	 01:30	
Method Results
	 07:53	
Demo: Returning a Value
	 03:22	
Demo: Returning Exceptions
	 01:21	
Demo: Returning Multiple Values
	 12:28	
Returning Null
	 03:21	
Summary
	 02:37	
Defending Your Code Constructs		 00:32:29	
Introduction
	 02:13	
Local Variable Declarations
	 06:08	
If Statements
	 05:35	
Switch Statements
	 03:18	
Enums
	 08:55	
Casting
	 04:16	
Summary
	 02:02	
Asserts, Errors, and Exceptions		 00:54:29	
Introduction
	 02:28	
Demo: Preparing the Sample Code
	 10:02	
Asserts
	 04:27	
Anticipated Errors
	 10:40	
Unexpected Exceptions and a Global Exception Handler
	 06:04	
Exception Handling
	 15:28	
Summary
	 05:17	
Final Words		 00:09:07	
Introduction
	 00:27	
Legacy Code
	 05:10	
For More Information
	 01:17	
Summary
	 02:12

حجم فایل: 786MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Defensive Coding in Csharp.net

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


امیر ع 5 سال و 7 ماه قبل

پسر عجب سایتی داری . دمت گرم!
کاشکی دوبله یا زیر نویسشون هم میکردی!

بابا 5 سال و 10 ماه قبل

آموزشات کامل شده پسر
آفرین