آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Knockout برای برنامه نویسان XAML

دسته بندی ها: آموزش Knockout ، دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، فریمورک ها ، آموزش XAML ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب

آموزش-knockout-برای-برنامه-نویسان-xaml

فریمورک Knockout قبلا در سایت معرفی شده است و آموزشهای آن نیز در سایت موجود است.این دوره آموزشی نحوه استفاده از Knockout برای برنامه نویسان XAML را آموزش می دهد.

این دوره محصول Pluralsight است.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • Knockout.js چیست؟
 • TypeScript چیست؟
 • آشنایی با Context Binding
 • آشنایی با Observable Properties
 • کار با Input Controls
 • کار با Text Display Controls
 • اتصال محتوا و روند کنترل
 • تغییر دادن بافت اتصال با استفاده از 'with'
 • کار با مجموعه ها با استفاده از "حلقه foreach '
 • اتصال Conditinal با استفاده از 'if' and 'ifnot'
 • اتصال Conditinal با استفاده از 'visible'
 • دینامیکی استایلینگ اتصال با استفاده از 'CSS' و 'style'
 • و ...

عنوان دوره آموزشي:Knockout For the XAML Developer سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 16 دقيقه نويسنده: Derik Whittaker

ليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 03:15	
What is Knockout.js
	 01:20	
Demo: What is Knockout.js
	 02:38	
What is TypeScript
	 01:49	
Demo: What is TypeScript
	 03:03	
Introduction to Context Binding
	 01:32	
Demo: Introduction to Context Binding
	 03:43	
Introduction to Observable Properties
	 02:02	
Demo: Introduction to Observable Properties
	 04:00	
Introduction to Observable Arrays
	 01:13	
Demo: Introduction to Observable Arrays
	 02:09	
Introduction to Computed Observables
	 01:24	
Demo: Introduction to Computed Observables
	 03:02	
Summary
	 00:57	
Working with Input Controls		 00:28:51	
Introduction
	 01:26	
Working with Text Input Controls
	 03:05	
Demo: Working with Text Input Controls
	 02:53	
Demo: Realtime updates with Text Input Controls
	 03:22	
Working with Text Display Controls
	 01:27	
Demo: Working with Text Display Controls
	 02:46	
Demo: Working with Non-Observable Controls
	 02:42	
Working with Boolean Input Controls
	 01:02	
Demo: Working with Boolean Input Controls
	 02:22	
Working with Selection Controls
	 01:54	
Demo: Working with Selection Control
	 03:00	
Demo: Working with Multi-Select Bindings
	 01:56	
Summary
	 00:56	
Handling User Interaction		 00:27:53	
Introduction
	 01:22	
Handling Click Events
	 01:39	
Demo: Handling Click Events
	 03:01	
Demo: Click Events on non-input controls
	 01:45	
Passing Parameters in Click Events
	 02:32	
Demo: Passing Parameters in Click Events
	 04:44	
Handling Input State with Click Events
	 01:35	
Demo: Handling Input State with Click Events
	 02:14	
Handling UI Element Focus
	 01:19	
Demo: Handling UI Element Focus
	 02:39	
Handling with DOM Events
	 01:53	
Demo: Handling with DOM Events
	 01:58	
Summary
	 01:12	
Binding Context and Control Flow		 00:26:03	
Introduction
	 01:29	
Changing Binding Context using 'with'
	 02:44	
Demo Changing Binding Context using 'with'
	 02:38	
Hierarchical Binding Context using $root and $parent
	 02:54	
Demo Hierarchical Binding Context using $root
	 02:38	
Demo Hierarchical Binding Context using $parent
	 02:59	
Working with collections using 'foreach'
	 01:37	
Demo Working with collections using 'foreach'
	 02:27	
Demo Advanced collections using 'foreach'
	 02:24	
Conditinal Binding using 'if' and 'ifnot'
	 01:27	
Demo Conditinal Binding using 'if' and 'ifnot'
	 01:52	
Summary
	 00:54	
Controlling Appearances		 00:21:35	
Introduction
	 01:16	
Conditional Binding using 'visible'
	 01:45	
Demo: Conditional Binding using 'visible'
	 01:54	
Demo: Advanced Binding using 'visible'
	 03:31	
Dynamic Styling Binding using 'css' and 'style'
	 02:20	
Demo: Using the 'css' binder to change styles
	 02:30	
Demo: Advanced binding with the 'css' binder
	 02:39	
Demo: Using the 'style' binder to apply inline styles
	 02:48	
Demo: Advanced binding with the 'style' binder
	 02:10	
Summary
	 00:42

حجم فايل: 451MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Knockout For the XAML Developer

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس