آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش Linux برای برنامه نویسان PHP

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش شبکه ، آموزش پی اچ پی (PHP)

آموزش-linux-برای-برنامه-نویسان-php

در این آموزش تصویری نحوه نصب و راه اندازی ابزارهای برنامه نویسی PHP در سیستم عامل لینوکس را فرامیگیرید.

مباحثی مانند نصب Apache ، MYSQL ، PHPMyAdmin ، Wordpress ، Symfony  و ... به صورت کامل در این دوره آموزشی شرح داده می شوند.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • لینوکس چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟
 • VirtualBox چیست؟
 • معرفی LAMP Stack
 • استفاده از لینوکس
 • استفاده از Apache
 • ایجاد virtual machine
 • تنظیمات virtual machine
 • نصب و راه اندازی سرور اوبونتو 12.04
 • کار با command line
 • نصب VirtualBox
 • نصب و راه اندازی Exim email server
 • معرفی phpMyAdmin
 • نصب و راه اندازی Drupal
 • نصب و راه اندازی WordPress
 • نصب و راه اندازی Symfony
 • نصب و راه اندازی CakePHP
 • عیب یابی PHP
 • استفاده از SSH
 • مدیریت سرور

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Install and configure a local Linux server optimized for web application development with the LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) software stack. Author Jon Peck describes the components and how they work together, shows you how to install and configure a virtualized Linux server, and details how to configure the additional stack elements: Apache, MySQL, and PHP. 

The course also explores topics such as working from the Linux command line, installing several major PHP development frameworks and content management systems, and troubleshooting common installation and configuration issues. The demonstrations are performed with the Ubuntu distribution of Linux, but are also applicable to other Linux distributions. Topics include: What is Linux and why should I use it? Introducing the LAMP stack Creating and configuring a virtual machine Working with the command line Configuring the server components, including the Exim email server Building a simple web site that connects to the local database Installing Drupal, WordPress, and more on the server Troubleshooting and maintaining Linux server components Managing the server with Webmin Using a MySQL client with the database

Introduction 2m 3s Welcome 43s Setting up your workstation 1m 20s 1. Getting Started 4m 29s What is Linux and why should I use it? 1m 40s What options are there? 1m 56s What is VirtualBox? 53s 2. The LAMP Stack 3m 20s Introducing the LAMP stack 54s Why we're using Linux 1m 1s Why we're using Apache 52s Why we're using MySQL 33s 3. Setting Up the Virtual Machine 9m 9s Preparing your workstation 1m 47s Creating the virtual machine 1m 23s Configuring the virtual machine 2m 35s Installing Ubuntu Server 12.04 3m 24s 4. Configuring the Server 17m 52s Logging in using Secure Shell (SSH) 1m 4s Working with the command line 4m 21s Upgrading and installing packages 2m 43s Installing VirtualBox Guest Additions 1m 45s Configuring the Apache web server 4m 25s Configuring the database server 53s Installing the Exim email server 2m 41s 5. Building a Simple LAMP Web Site 19m 31s Introducing phpMyAdmin 3m 11s Creating a new database and a user 1m 59s Connecting to a local database 44s Installing WordPress 1m 54s Installing Drupal 1m 37s Installing Symfony 4m 26s Installing Zend Framework 3m 6s Installing CakePHP 2m 34s 6. Troubleshooting 9m 40s Troubleshooting Apache 3m 26s Troubleshooting MySQL 3m 16s Troubleshooting PHP 1m 38s Troubleshooting Exim 1m 20s 7. Enhancing the Web Server 8m 12s Installing Webmin to monitor your server 3m 11s Using SSH without a password on Windows 1m 38s Using SSH without a password on Mac 2m 26s Using a MySQL client with your database 57s Conclusion 3m 1s Managing the server 2m 15s Where to go from here 46s

عنوان دوره: Lynda - Up and Running with Linux for PHP Developers حجم فایل: 500MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Up and Running with Linux for PHP Developers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس