آموزش پیشنهادی فرادرس

الگوهای XAML

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش XAML

الگوهای-xaml

زبان XAML کاربرد گسترده ای در طراحی اپلیکیشن های WPF و Silverlight دارد.

استفاده از الگوها در طراحی رابط کاربری برنامه ها باعث می شوند که اپلیکیشن شما در حداقل زمان پیاده سازی شود.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و شما را با الگوهای XAML یا  XAML Patterns آشنا می کند.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • ساختار دوره
 • کار با Style ها
 • تکنیک های Blend
 • طرح بندی Grid
 • Template های Control
 • فرمت Control
 • Template های Implicit Data
 • الگوهای View Model
 • مدل های Stateful View
 • مدل Selection
 • کار با View Model Locator
 • کار با View Model First
 • کار با View Model Events
 • داده نمونه
 • مدل های طراحی
 • انواع سایه
 • دستور Relay
 • دستور Reactive
 • ترانزیسیون Theme

عنوان دوره آموزشي: XAML Patterns سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 49 دقيقه نويسنده: Michael Perryليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Course Structure
	 02:02	
Object Graphs
	 01:16	
Dependency Properties
	 01:26	
Styles
	 02:36	
Summary
	 01:11	
Blend Techniques		 00:14:20	
Introduction
	 01:22	
Getting Around
	 01:52	
Layout Properties
	 05:32	
Grid Properties
	 03:44	
Summary
	 01:50	
Composition Patterns		 01:06:25	
Introduction
	 02:56	
Grid Layout
	 04:53	
Balanced Whitespace
	 06:38	
Overflow
	 04:11	
Justified ListBox
	 02:25	
Extension Grid
	 07:33	
Assets
	 11:42	
Control Templates
	 07:46	
Control Extension
	 07:41	
Implicit Data Templates
	 08:57	
Conclusion
	 01:43	
View Model Patterns		 01:11:22	
Introduction
	 01:57	
Stateful View Models
	 07:33	
Reactive View Models
	 12:29	
Stateless View Models
	 08:38	
Message Bus
	 08:46	
Selection Model
	 06:54	
View Model Locator
	 05:53	
View Model First
	 06:33	
View Services
	 05:51	
View Model Events
	 05:39	
Conclusion
	 01:09	
Design-Time Data Patterns		 00:43:49	
Introduction
	 02:12	
In-Place Data
	 02:35	
In-Place Child Items
	 07:47	
Sample Data
	 08:16	
Design-Mode View Models
	 06:04	
Design-Mode Models
	 08:46	
Shadow Types
	 06:27	
Conclusion
	 01:42	
Behavioral Patterns		 00:42:50	
Introduction
	 01:52	
Relay Command
	 07:55	
Dependent Command
	 05:26	
Reactive Command
	 05:41	
Attached Behaviors
	 05:46	
Blend Behaviors
	 06:16	
Trigger Actions
	 03:19	
Targeted Trigger Actions
	 05:06	
Summary
	 01:29	
Animation Patterns		 00:39:37	
Introduction
	 01:54	
Visual State Binding
	 07:15	
Circular Animations
	 05:26	
Control States
	 06:51	
List Item Animations
	 07:32	
Theme Transitions
	 07:47	
Summary
	 01:01	
Conclusion
	 01:51

حجم فايل: 970MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight XAML Patterns

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-XAML Patterns_git.ir.rar