آموزش پیشنهادی فرادرس

بهترین تمرین های IDisposable برای برنامه نویسان سی شارپ

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

بهترین-روشهای-برنامه-نویسی-سی-شارپ

IDisposable بخشی از دات نت فریمورک است که در واقع قلب دات نت به حساب می آید. فرایند مهم مدیریت حافظه توسط این بخش انجام می شود و بخش هایی از برنامه پس از استفاده، توسط IDisposable از حافظه خارج می شوند. به این ترتیب میزان فضای Ram اشغال شده توسط برنامه کاهش پیدا می کند و از بروز خطاهای احتمالی و Crash کردن برنامه پیش گیری می شود.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با نحوه استفاده از IDisposable در سی شارپ آشنا می شوید.

عنوان دوره آموزشی: IDisposable Best Practices for C# Developers سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 7 دقیقه نویسنده: Elton Stonemanلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introducing the Course
	 03:42	
About IDisposable
	 02:37	
Unmanaged Resources
	 02:48	
Using IDisposable
	 01:46	
Demo 1 (part 1): Using and Disposing SqlConnection
	 02:07	
Demo 1 (part 2): Not Disposing SqlConnection
	 04:03	
SqlConnection and IDisposable
	 01:52	
Best Practice #1
	 03:56	
Demo 2 (part 1): Demo Solution Walkthrough
	 04:21	
Demo 2 (part 2): Demo Solution Failing
	 03:26	
Module Summary
	 01:45	
What Happens When the Garbage Collector Runs?		 00:43:27	
Introducing the Garbage Collector
	 03:12	
GC Generations
	 02:33	
When Does the GC Collect?
	 02:20	
Demo 1 (part 1): Profiling Memory Usage
	 03:51	
Demo 1 (part 2): Memory Usage When not Disposing
	 03:43	
The GC in Practice
	 04:33	
Demo 2 (part 1): Implementing IDisposable
	 03:03	
Demo 2 (part 2): Memory Usage When Disposing
	 02:31	
Best Practice #2 and #3
	 02:56	
Dispose and Finalize
	 02:05	
Demo 3 (part 1): Overriding Dispose
	 02:26	
Demo 3 (part 2): Finalizing Unmanaged Resources
	 03:52	
IDisposable and Inheritance
	 01:58	
Best Practice #4 and #5
	 02:02	
Module Summary
	 02:13	
What Happens if You Don't Dispose?		 00:41:05	
Diagnosing IDisposable Issues
	 04:08	
Issues in the Word Counting App
	 00:51	
Demo 1 (part 1): Locked File Handles
	 03:13	
Demo 1 (part 2): Expanding Memory Profile
	 05:02	
Finding Problems at Run-Time
	 02:03	
Demo 2 (part 1): Static Code Analysis
	 02:38	
Demo 2 (part 2): Fixing Rule Violations
	 04:32	
Demo 2 (part 3): Flat Memory Profile
	 03:59	
Finding Problems at Design-Time
	 02:55	
Best Practice #6
	 02:41	
Demo 3: Making IDisposable Discoverable
	 04:27	
Best Practice #7 and #8
	 02:49	
Module Summary
	 01:43	
Course Summary		 00:10:27	
Aim of the Course
	 03:57	
Best Practices #1 and #2
	 01:21	
Best Practices #3, #4 and #5
	 01:08	
Best Practices #6, #7 and #8
	 01:08	
Course Summary
	 02:52

حجم فایل: 366MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight IDisposable Best Practices for CSharp Developers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس