آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش ISC2 Security CISSP

دسته بندی ها: آموزش های CBTNuggets ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

دوره-آموزش-isc2-security-cissp

مدرک CISSP با ارزشترین مدرک در زمینه اطلاعات در دنیا می باشد این مدرک توسط شرکت ICS 2 ارائه می شود.

در دوره CISSP افراد با 10 مبحث اصلی در زمینه امنیت به صورت عمیق آشنا می شوند.پس از گذراندن دوره CISSP افراد می توانند سیاست های امنیتی یک سازمان را مشخص کنند و در پیاده سازی آن نقش مهمی ایفا کنند.

رویکرد دوره CISSP بر اساس طراحی و تعیین استراتژی های کلان یک سازمان می باشد.

مدرک CISSP مورد تائید موسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI ) می باشد.

دوره آموزش ISC2 Security CISSP محصول موسسه CBT Nuggets می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • آشنایی با ISC)2 Security CISSP)
  • آشنایی با Security Governance و مدیریت ریسک
  • کنترل دسترسی
  • ساختار امنیت و طراحی
  • ارتباط از راه دور و امنیت شبکه
  • آشنایی با معماری امنیت نرم افزاری
  • آشنایی با مباحث رمزنگاری
  • تولید نرم افزار امنیتی
  • عملیات های امنیتی
  • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction to (ISC)2 Security CISSP 
00:14:24

Information Security Governance and Risk Management (part 1) 00:40:51

Information Security Governance and Risk Management (part 2) 00:48:48

Information Security Governance and Risk Management (part 3) 00:38:23

Access Control (part 1) 00:38:55

Access Control (part 2) 00:40:30

Access Control (part 3) 00:34:16

Security Architecture and Design (part 1) 00:29:26

Security Architecture and Design (part 2) 00:31:01

Security Architecture and Design (part 3) 00:27:02

Physical (Environmental) Security (part 1) 00:27:08

Physical (Environmental) Security (part 2) 00:27:45

Physical (Environmental) Security (part 3) 00:28:03

Telecommunications and Network Security (part 1) 00:33:55

Telecommunications and Network Security (part 2) 00:45:31

Telecommunications and Network Security (part 3) 00:47:31

Watch Now! Cryptography (part 1) 00:30:31

Cryptography (part 2) 00:26:42

Cryptography (part 3) 00:32:43

Business Continuity and Disaster Recovery Planning (part 1) 00:29:38

Business Continuity and Disaster Recovery Planning (part 2) 00:33:36

Business Continuity and Disaster Recovery Planning (part 3) 00:29:07

Legal, Regulations, Investigations and Compliance (part 1) 00:28:26

Legal, Regulations, Investigations and Compliance (part 2) 00:38:27

Software Development Security (part 1) 00:41:30

Software Development Security (part 2) 00:30:27

Software Development Security (part 3) 00:38:45

Security Operations (part 1) 00:40:10

Security Operations (part 2) 00:31:30

Security Operations (part 3) 00:30:40

عنوان دوره: CBT Nuggets - (ISC)2 Security CISSP حجم فایل: 2.49GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CBT Nuggets (ISC)2 Security CISSP

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس