آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش System Center 2012 R2 Self Service Virtual Machine Provisioning

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

دوره-آموزش-system-center-2012-r2-self-service-virtual-machine-provisioning

در این آموزش تصویری با مبحث ماشین های مجازی در System Center 2012 R2 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • محیط آزمایشگاه مناسب
 • آشنایی با VMM 2012 R2
 • آشنایی با شبکه های فوق پنجم
 • آماده سازی سرور فوق پنجم
 • افزودن سرور فوق پنجم به VMM
 • پیکربندی تنظیمات میزبان گروه
 • پیکربندی شبکه و ذخیره سازی آن
 • پیکربندی و ذخیره سازی VMM
 • تخصیص ذخیره سازی به سرور فوق پنجم
 • پیکربندی VMM
 • ساخت یک کلاستر
 • پیکربندی سرور VMM و اشتراک گذاری آن
 • پیکربندی یک پروفایل سخت افزار
 • لایه بندی بلوک های VMM
 • استقرار یک سرویس با کنترل نرم افزار 

عنوان دوره: Pluralsight System Center 2012 R2 Self Service Virtual Machine Provisioning سطح: پیشرفته مدت زمان: 3 ساعت و 29 دقیقه نویسنده: Greg Shieldsتوضیحات:

Go beyond the basics of System Center with this on-the-job series by Greg Shields. You'll learn how to implement self-service VM provisioning with VMM and App Controller

Introduction 6:05

Prepping Your Lab Environment 4:33

What This Series Covers 5:01

What This Series Doesn't Cover 1:30

Getting Ready for Impressive Automation 1:02

Preparing Hyper-V and VMM 2012 R2 26:04

Introduction 3:28

Understanding Hyper-V Networks 7:00

Prepare Hyper-V Hosts 3:56

Configure a RunAs Account 1:42

Add Hyper-V Hosts to VMM 5:17

Configure Host Group Settings 3:06

What This Module Covered 1:31

Configuring the Network and Storage Fabric 42:18

Introduction 2:54

Configure the VMM Storage Fabric 13:09

Allocate Storage to Hyper-V Hosts 6:10

Configure the VMM Network Fabric 12:54

Configure Hyper-V Host Networking 5:24

What This Module Covered 1:44

Clustering and Creating a Cloud 27:00

Introduction 3:17

Create a Hyper-V Cluster 8:14

Configure Constrained Delegation and Cluster Settings 8:10

Create a Cloud 5:22

What This Module Covered 1:55

Managing the Library: Profiles and Templates 47:55

Introduction 4:49

Configure a VMM Library Server and Share 7:40

Configure the Hyper-V Capability Profile 2:34

Configure a Hardware Profile 5:44

Configure a Guest OS Profile 3:17

Create a VM Template 19:19

Provision a VM From a Template 2:42

What This Module Covered 1:47

Constructing Service Templates 31:50

Introduction 2:44

Layering VMM's Building Blocks 3:47

Construct a Service Template 11:54

Scale Out a Service 8:18

Scale In a Service 3:27

What This Module Covered 1:37

Implementing Self-Service With App Controller 16:15

Introduction 2:35

Prepare App Controller 3:32

Configure a Self-Service User Role 5:45

Deploy a Service Using App Controller 3:17

What This Module Covered 1:04

حجم فایل: 690MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight System Center 2012 R2 Self Service Virtual Machine Provisioning

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس