آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره BASH Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های LinuxCBT ، آموزش شبکه

دوره-bash-edition

این آموزش تصویری نحوه اسکریپت نویسی Bash در Linux را به شما آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه LinuxCBT می باشد.

سرفصل های دوره:

 • اسکریپت نویسی BASH
 • مقدمه BASH
 • نصب و راه اندازی BASH
 • خط فرمان BASH 
 • مدیریت خطا
 • کار با متغیرهای BASH
 • تعریف تابع
 • کار با آرایه ها
 • کار با حلقه ها
 • تعریف اسکریپت  BASH
 • به روز رسانی BASH 3.x
 • اجرای دستورات  BASH 2.x
 • و...

عنوان دوره: LinuxCBT BASH Edition مدت زمان: 13 ساعت

توضیحات:

Bourne Again Shell (BASH) Scripting - Module I
Introduction to BASH Command Line Interface (CLI)
    Identify BASH installation & key configuration files on RedHat & Debian GNU/Linux distros
      .profile/.bash_profile/.bashrc/.bash_history 
    Identify & use common built-in BASH commands (pwd,cd,set,unset,export,source,etc.)
    BASH Command-line Expansion
      Brace Expansion
      Tilde Expansion
      Parameter & variable Expansion
      Command Substitution 
    BASH Reserved words
    BASH History identification & configuration
    Aliases (ls,du,df,rm,cp)
    Backticks - command expansion & execution
    BASH Prompt configuration
    Command chaining
    Error level/Return code (Command Exit Status) identification
    Conditional execution of subsequent commands (&&,||) 
   Redirection | Error Handling
    Standard Input
      Direct input from STDIN (Standard Input)
      Redirect input from a file 
    Standard Output
      Direct output to STDOUT (Standard Output )
      Redirect output to a file
      Append Standard Output to an existing file 
    Standard Error
      Explore STDERR attributes
      Redirect Standard Error 
    Input/Output (I/O) Redirection
      Pipes
      Sequential execution via pipes 
    Quoting & Escaping 
  BASH Scripting
    Basic Script definition (hello world), permissions modification & execution
    Internal BASH variables
    Global Variable definition
    Function definition
    Local Variable definition - function scope
    BASH Arrays
    Loops
    Menu creation using Select
    Job control - Foreground/Background processing
    Conditionals
    Case - Concise Conditional Branching
    Positional Parameters 
  BASH Script Definition
    Create BASH script to move multiple files to new names defined by positional parameters
    Create script to monitor directory for file changes and report the differences via E-mail to Administrator
    Create script to monitor directory size and report threshold encroachment to Administrator via E-mail
    Define script to parse logs for keywords and notify the Administrator via E-mail
    Create script to monitor network connectivity between hosts and report outages to Admin via E-mail
    Define script to monitor process, restart if fails, and E-mail Administrator at defineable limits
    Create script to backup sub-directories using Tar & Gzip, define threshold, and SSH file to remote host
    Log the output of BASH scripts to a Syslog-like format 
     BASH 3.x Updates
    Explore BASH 3.x on multiple platforms: Linux|Solaris|MacOSX|FreeBSD
    Compare and contrast to BASH 2.x
    Execute BASH 2.x commands|scripts within BASH 3.x on multiple platforms
    Evaluate results

حجم فایل: 774MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT BASH Edition

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود LinuxCBT BASH Edition_git.ir.rar

ata 5 سال و 3 ماه قبل

به خاطر آموزش های لینوکس تشکر میکنم.واقعا مفید هستن همشون
من از طرفداران لینوکس و جاوا هستم.خوشحال میشم آموزش های بیشتری از این دو تا بذارید.
علی یارتون

مدیر 5 سال و 3 ماه قبل

حدود صد تا دوره لینوکس آماده کرده بودم که بخشی از دوره ها در سایت قرار داده شده و بقیه طی روز های آینده در سایت قرار داده می شود.