آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره BASH II Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های LinuxCBT ، آموزش شبکه

دوره-bash-ii-edition

در این آموزش تصویری نحوه اسکریپت نویسی Bash در محیط Linux را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی قسمت دوم دوره BASH Edition است و محصول موسسه LinuxCBT می باشد.

سرفصل های دوره:

 • اسکریپت نویسی با INIT و Cron
 • رابط خط فرمان (CLI)
 • تولید  خودکار ساختار دایرکتوری
 • ادغام 'AWK' و 'SED "
 • شبیه سازی برای حذف Simulation
 • عملیات ذخیره سازی
 • خدمات از راه دور
 • ادغام SSH
 • اشکال زدایی مناسب
 • گزارشهای ویژه پشتیبان گیری
 • مدیریت خطا
 • حافظه آزاد
 • تعریف پارامترها در یک تابع
 • بررسی ژنراتور
 • ادغام دستور wget
 • تعریف آستانه
 • و...

عنوان دوره: LinuxCBT BASH II Edition مدت زمان: 8 ساعت

توضیحات:

Bourne Again Shell (BASH) Scripting II
  INIT & Cron Scripts
    Identify features & characteristics
    Parse INIT & Cron scripts
    Explore variables & function references
    Evaluate system applicability
    Command Line Interface (CLI) Arguments
    Explain features
    Explore defaults
    Pass arguments and evaluate interpolation
    Expose CLI argument counter
    Ensure appropriate CLI arguments upon invocation
     Find Failed Logins
    Auto-generate requisite directory structure
    Identify relevant logs
    Default searched user
    Integrate 'awk' & 'sed' accordingly
    Correlate search string with defined user 
     Core Dump Removal Simulation	
    Generate core dumps in disparate file system locations
    Invoke simultaneous logs of activity
    Qualify references
    Mail process results 
   Storage Availability Stub
    Discuss relevance
    Integrate 'df', 'awk', & 'grep'
    Parse interesting output
    Compare derivation with defined thresholds 
    Check Remote Service
    Explain objective
    Identify remote service
    Integrate SSH
    Trap service status accordingly
    Loop variable hosts
    Debug appropriately 
    Backup Snapshots
    Identify need
    Integrate storage availability stub
    Enlist 'tar' & 'bzip2'
    Flex script to handle differential snapshots
    Vary snapshot by day
    Tidy remnants
    Extend process to encrypt snapshots 
     Error-Handling
    Restructure process to handle errors
    Except positive & negative results
    Define appropriate functions
    Promulgate function references
    Test efficacy
   Free Memory & Swap
    Define reusable stub
    Integrate with existing processes
    Vary thresholds
    Execute and evalute 
   Logger Stub
    Reveal usefulness
    Define and contain parameters in a function
    Integrate function accordingly 
   Checksum Generator
    Identify objective
    Integrate CLI ARGS stub
    Integrate logger stub
    Generate desired checksums for variable content 
    Purge History
    Justify applicability
    Explore history environment
    Ensure history management across shell invocations 
  Monitor Page Loads
    Explain scenario
    Integrate 'wget'
    Define thresholds
    Code appropriate traps
    Average page loads over time
    Evaluate results

حجم فایل: 760MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT BASH II Edition

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود LinuxCBT BASH II Edition_git.ir.rar