آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره CassDB Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، پایگاه داده ، آموزش های LinuxCBT ، آموزش شبکه ، آموزش NoSQL

دوره-cassdb-edition

در این آموزش تصویری با پایگاه داده متن باز Cassandra Database 1.2x آشنا می شوید.

این پایگاه داده از نوع NoSQL می باشد و از حجم داده بزرگ پشتیبانی می کند.

این دوره آموزشی محصول موسسه LinuxCBT می باشد.

سرفصل های دوره:

 • بانک اطلاعاتی NoSQL
 • مقدمه Cassandra DB
 • ویژگی ها و مزایای Cassandra DB
 • استراتژی های تکرار داده
 • پیاده سازی تک گره ای
 • معرفی Cassandra CLI
 • کار با کوئری های Cassandra
 • مدیریت Cassandra 
 • سطح سازگاری
 • مسائل مربوط به گره
 • مراکز متعدد داده ها (DCS)
 • گزارشهای ویژه داده ها
 • و...

عنوان دوره: LinuxCBT CassDB Edition مدت زمان: 8 ساعت

توضیحات:

Intro to Clustered - Distributed - NoSQL - Database - Cassandra DB
  Introduction - Cassandra DB - Features - Discussion
NoSQL Discussion
Features and Benefits of Cassandra DB
Data Distribution - Peer-to-Peer
Data replication strategies
Scalability implementation
Data-Center fault-tolerance
Various features
Explore Cassandra Cluster Topology (CCT) 
  Single-Node - Implementation
Identify and obtain sources
Prep cluster nodes with Java environments
Ensure cross-platform support
Peruse configuration hierarchy
Tweak initial settings - ante-cluster invocation
Identify key network sockets
Start instance of Cassandra
Evaluate footprint
Evaluate results 
  Cassandra CLI
Discuss applicability - Legacy support - et cetera
Reveal cluster details using CLI
Define sample key space
Discuss data-types supported
Set | Get | Delete simple records
Evaluate data representation
Drop key space accordingly
Evaluate results 
  Cassandra Query Language (CQL) Client
Contrast with Legacy Cassandra CLI client
Reveal cluster details via CQL
Create | Drop key spaces
Create Column Families (CF)
Populate CF with rudimentary values for general usage
Query CF using standard CQL lingo
Explore Indices
Update data as needed
[Dis]Connect as needed
Evaluate environment and prepare for usage 
  Multi-Node - Cluster - Configuration - Deployment
Highlight benefits of distributed | peer-to-peer environment
Identify other nodes for inclusion
Discuss data replication strategies
Discuss tokenizationa and virtual nodes support
Peruse and update primary Cassandra configuration for multi-node support
Restart services and confirm data-availability
Introduce new nodes to Cassandra cluster
Query data accordingly
Update data replication to target an ideal number of nodes
Confirm availability of data across nodes
Prep configuration for other nodes
Distribute configuration using parallel SSH (pssh) as needed
Add remaining nodes to cluster
Evaluate current configuration
Fail nodes arbitrarily and confirm data-survival 
  Cassandra Node Management
Discuss available tools: Commercial | Open Source
Expose Cassandra Cluster configuration
Reveal cluster network details
Abbreviate cluster data and evaluate
Decommission node as desired for hypothetical scenario
Discuss various Cassandra protocols 
  Consistency Levels - Affirmatives | Negatives
Highlight default configuration
Contrast various approaches with respect to risk-tolerance
Discuss tunable consistency levels
Set Client Read | Write consistency levels
Evaluate data access post-consistency tweak
Repair data consistency across nodes
Confirm QUORUM-level consistency on ALL nodes of cluster
Evaluate results 
  Node Issues
Introduce Hypotheticals
Identify current data repositories
Fail redundant nodes and access data
Vary consistency level to reflect shifts in cluster dynamics
Confirm data-accessibility
Discuss tradeoffs of relegated stance
Up replication of data to reflect current cluster description
Down ALL nodes responsible for data and evaluate
Recover accordingly
Discuss risks and evaluate 
  Multiple Data Centers (DCs) - Custom Replication
Discuss available algos
Define accurate topology map for Cassandra Cluster
Update cluster configuration and re-initialize the cluster
Define new - simple key space for multi-DC replication
Reveal current multi-DC topology
Ensure data are replicated accordingly
Update existing key space to support multiple DCs
Evaluate configuration 
  Data Snapshots - Restoration
Explore available tools
Discuss backup | restoration model
Snapshot single node and evaluate traces
Use 'pssh' to snapshot ALL nodes
Confirm existence of various snapshots on various nodes
Purposely remove data
Confirm cluster-wide updates reflecting lost data
Restore key space as needed
Confirm availability

حجم فایل: 1.1GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT CassDB Edition

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس