آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره EL-6 Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های LinuxCBT ، آموزش شبکه

دوره-el-6-edition

در این آموزش تصویری با نحوه کار با سیستم عامل RedHat® Enterprise Linux Version 6x آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه LinuxCBT می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ویژگی های RedHat Linux 6
 • سیستم مدیریت فایل
 • سیستم زمانبندی CRON
 • معرفی RSYSLOG و Logrotate
 • نرم افزار های مشترک در شبکه
 • پروتکل امن انتقال فایل VSFTPD
 • پروتکل انتقال فایل (TFTPD)
 • مفاهیم TelnetD
 • پروتکل پیکربندی پویای (DHCPD)
 • پیاده سازی شبکه (NFS)
 • پیاده سازی Samba
 • اجرای وب سرور Apache
 • مدیریت پایگاه داده MySQL
 • کار با PHP
 • مفاهیم فایروال IPTABLES
 • کار با Apache SSL
 • افزایش امنیت
 • و...

عنوان دوره: LinuxCBT EL-6 Edition مدت زمان: 40 ساعت

توضیحات:

  Installations -Network - VNC - Kickstart
Discuss features of RedHat® Enterprise Linux 6
Create HTTP installation source tree
Explore installation options
Install via HTTP - Text Mode
Perform VNC Install
Graphical installation
Kickstart, automated installation
Use Rescue Mode
Explore Single-User Mode
Discuss INIT - Upstart facilities
  Explore Requisite Shell Utilities
'pwd', 'touch', 'stat', 'ls', 'id'
'echo', 'cat'
'cp' - copy files
'mv' - move files throughout the file system
'tty' - Discuss terminals
'tar' - explore features and advantages of tarballs
'gzip', 'bzip2', 'zip' - Compress content
'md5sum', 'sha1sum', 'sha256sum', 'sha512sum' - checksums
'file' - discuss logic used to ascertain file type
'find' - single and multiple expressions and criteria
Use 'w' commands
'ps' - explore process lists
free & top - explore process management with top
Process lines with: 'grep'
Process fields with: 'awk'
Explore 'sed' - streams processing
Basics of: 'perl'
User and group management concepts 
  Permissions - Symlinks - Quotas - File System Management
Explain Discretionary Access Controls (DAC) file system permissions
Manipulate DAC permissions
Create Symbolic links
Implement file system quotas
Use 'parted' and 'fdisk' to manipulate partitions
FSTAB - explore File System Table
Allocate swap storage
Logical Volume Management (LVM) - Discuss concepts and applications
Allocate partitions for usage with LVM
Create Physical Volumes
Create Volume Groups based on Physical Volumes
Create Logical Volumes based on Volume Groups
Mount and use LVM Volumes
Resize LVM Volumes
Generate RAID volumes
Evaluate results 
  RPM | YUM Package Management
Query existing packages & file-based packages
Identify offline and online package repositories
Install packages
Upgrade packages
Remove packages
Create YUM repositories
Manage packages using YUM
Configure redundant YUM repositories
Explore Package Kit - GUI 
  CRON - System Scheduler
Explore Cron Implementation
Explain scheduler
Global and scope-based Cron options
Schedule jobs to run & examine the output
Configure individual Crontab entries
Explore 'at' & 'batch' usage 
  RSYSLOG and Logrotate
Discuss rsyslog facilities & levels
Configure TCP listener
Log Cisco router events to rsyslog server
Explore log rotation 
  Network Utilities
PING
Use Telnet to test TCP ports
Explore Netstat socket listings
Use arp to enumerate layer-2 neighbors
LFTP - basic usage, job control
LFTP - mirror and reverse mirror content
LFTP - batch, non-interactive, scripted mode
Explore: 'wget', 'curl' & 'ssh' 
  Network Interface Configuration
Discuss concepts
Identify key files & scripts
Explore: IPv4 & IPv6 configuration
Configure aliased interfaces
Provision additional NIC
Evaluate results 
  Very Secure File Transfer Protocol Daemon (VSFTPD)
Concepts & Applications
Explore configuration directives
Disable anonymous access
Source connections to VSFTPD
  RSYNC
Discuss features
Synchronize inter-server content
Evaluate
  Trivial File Transfer Protocol Daemon (TFTPD)
Concepts & Applications
Install and configure
Archive Cisco router configuration
Use 'tftp' client to move data
Discuss caveats 
  TELNETD
Concepts & Applications
Enable via XINETD
Source connections to TELNETD
  NTPD
Explain NTP hierarchy
Configure time sources
Synchronize internal resources via NTP
Evaluate results 
  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPD)
Configure exclusive broadcast domain
Install and configure DHCPD
Implement reservations
Examine client configuration
Evaluate results 
  Domain Name System (DNS) - BIND
Configure BIND as a caching-only DNS server
Implement Master DNS Zones
Configure Master/Slave Zones with peer
Evaluate results of BIND configuration
Configure IPv4 reverse support
Configure IPv6 forward & reverse support
Resolve queries - compare & contrast client resolvers 
  Network File System (NFS) Implementation
Implement NFS Server
Export shares and discuss options
Mount NFS exports on remote Linux Host
Implement AutoFS 
  Samba Implementation
Implement Linux & Windows Integration via Samba
Use key Samba clients
Explore Samba Configuration files
Install Samba Server support
Configure Samba file sharing
Configure Samba-Active Directory Integration with Winbind
Evaluate results
  Apache Web Server Implementation
Explore Apache configuration tree
Peruse log configuration variables
Configure IP-based Virtual Hosts
Configure Name-based Virtual Hosts
Implement Apache logging system per virtual host
     MySQL® Relational Database Management System
Install MySQL® Relational Database Management System
Secure access to MySQL®
Explore MySQL® monitor shell-based interface
Create sample MySQL® database
Populate with data and execute queries
Discuss key SQL DML Commands
Evaluate results 
  PHP
Discuss features and benefits
Install Apache | MySQL Support
Write data-retrieval script
Execute & debug
Evaluate results 
  SELinux Intro
Discuss Concepts & Applications
Explore default configuration
Identify key tools
Expose SELinux subject | object labels
Enable SELinux-restricted functions on key services
Auto-relabel the file system
Copy & Move data & evaluate ramifications
Evaluate results 
  NMAP - Reconnaisance and Risk Assessment Tool
Discuss features & benefits
Install via YUM
Identifiy key NMAP configuration files
Identify commonly used NMAP options/switches/parameters
Perform service identification
Perform local & remote service risk exposure scans
  IPTABLES - Firewall
Concepts & Applications
Explore default tables and chains
Define and test INPUT chain rules
Define and test OUTPUT chain rules
Explain IPTABLES default chains/filters and policies
Filter traffic based on Layers 3|4
Test connectivity
Evaluate IPTables6 (IPv6) support
Write IPv6 rules
Archive | Restore firewall rules 
  TCPDump
Concepts & Applications
Capture broad-based traffic
Narrow scope with Berkeley Packet Filters (BPFs)
Parse captured traffic
Evaluate results 
  Apache SSL
Features & Benefits
Explore default configuration
Generate usage keys for virtual hosts
Apply usage keys to virtual hosts & test configuration
Use 'tcpdump' to intercept clear-text & encrypted traffic
Compare and contrast capture results 
  VSFTPD - SSL
Features & Benefits
Reference SSL|TLS usage keys
Configure VSFTPD to support SSL|TLS exclusively
Evaluate connectivity with: LFTP & FileZilla
Liberate server configuration with hybrid approach
Capture FTP clear-text & encrypted traffic with: 'tcpdump'
Compare & contrast packet dumps
Evaluate results 
  Enhance Security Posture
Rationalize consequences (pros|cons) of lean presence
Discuss compliance benefits
Use 'nmap' to identify superfluous services: local & remote perspectives
Mitigate risk by reducing exposure
Loopback candidate daemons
Perform post-mitigation reconnaisance with 'nmap'
Document baseline configuration
Evaluate Results

حجم فایل: 2.6GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT EL-6 Edition

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس